Publication detail

TESTOVÁNÍ PŘESNOSTI MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A MOBILNÍ FOTOGRAMMETRIE

NOSEK, J. KALVODA, P. KURUC, M. VOLAŘÍK, T. STRÁNSKÁ, P.

Original Title

TESTOVÁNÍ PŘESNOSTI MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A MOBILNÍ FOTOGRAMMETRIE

Czech Title

TESTOVÁNÍ PŘESNOSTI MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A MOBILNÍ FOTOGRAMMETRIE

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá určením přesnosti dat mobilního laserového skenování (MLS) a mobilní fotogrammetrie, která byla pořízena pomocí mobilního mapovacího systému (MMS) Riegl VMX-450. V areálu výzkumného centra AdMaS bylo zřízeno testovací pole, které bylo signalizováno šachovnicovými terči. Body testovacího pole byly zaměřeny pomocí totální stanice Trimble S8 HP a GNSS systému Trimble R8s. Souřadnice bodů testovacího pole byly určeny na základě vyrovnání geodetické sítě metodou nejmenších čtverců. Přesnost souřadnic bodů testovacího pole odhadnutá z vyrovnání odpovídá 3D směrodatné odchylce sx,y,z = 2 mm. Přesnost obou metod byla určena na základě porovnání souřadnic bodů testovacího pole určených z výsledných dat pořízených MMS a souřadnic bodů testovacího pole určených vyrovnáním sítě. Odhad hodnoty 3D směrodatné odchylky dat z MLS a mobilní fotogrammetrie činí 0,017 m, respektive 0,061 m. V praxi bývají běžně prováděny vícenásobné průjezdy MMS, které umožňují dosáhnout vyšší přesnosti výsledných bodových mračen. Relativní přesnost mračen bodů z MLS byla testována na základě odchylek mezi dvěma průjezdy MLS. Samostatně byla vyhodnocena přesnost mračen bodů na komunikacích a na budovách. Směrodatná odchylka v obou případech nepřesahuje hodnotu 0,008 m a maximální absolutní odchylka nepřesahuje hodnotu 0,030 m. Přesnost takovýchto mračen bodů tedy odpovídá požadavkům na běžné mapování a parametrům uvedeným v technické dokumentaci MMS. Odhad přesnosti mračen bodů z mobilní fotogrammetrie byl stanoven na základě odchylek od mračen z MLS, které jsou významně přesnější. Porovnání bylo provedeno pouze na budovách a odhad hodnoty směrodatné odchylky mračen z mobilní fotogrammetrie činí 0,16 m, přičemž maximální absolutní odchylka nepřesáhla hodnotu 0,25 m.

Czech abstract

Tento článek se zabývá určením přesnosti dat mobilního laserového skenování (MLS) a mobilní fotogrammetrie, která byla pořízena pomocí mobilního mapovacího systému (MMS) Riegl VMX-450. V areálu výzkumného centra AdMaS bylo zřízeno testovací pole, které bylo signalizováno šachovnicovými terči. Body testovacího pole byly zaměřeny pomocí totální stanice Trimble S8 HP a GNSS systému Trimble R8s. Souřadnice bodů testovacího pole byly určeny na základě vyrovnání geodetické sítě metodou nejmenších čtverců. Přesnost souřadnic bodů testovacího pole odhadnutá z vyrovnání odpovídá 3D směrodatné odchylce sx,y,z = 2 mm. Přesnost obou metod byla určena na základě porovnání souřadnic bodů testovacího pole určených z výsledných dat pořízených MMS a souřadnic bodů testovacího pole určených vyrovnáním sítě. Odhad hodnoty 3D směrodatné odchylky dat z MLS a mobilní fotogrammetrie činí 0,017 m, respektive 0,061 m. V praxi bývají běžně prováděny vícenásobné průjezdy MMS, které umožňují dosáhnout vyšší přesnosti výsledných bodových mračen. Relativní přesnost mračen bodů z MLS byla testována na základě odchylek mezi dvěma průjezdy MLS. Samostatně byla vyhodnocena přesnost mračen bodů na komunikacích a na budovách. Směrodatná odchylka v obou případech nepřesahuje hodnotu 0,008 m a maximální absolutní odchylka nepřesahuje hodnotu 0,030 m. Přesnost takovýchto mračen bodů tedy odpovídá požadavkům na běžné mapování a parametrům uvedeným v technické dokumentaci MMS. Odhad přesnosti mračen bodů z mobilní fotogrammetrie byl stanoven na základě odchylek od mračen z MLS, které jsou významně přesnější. Porovnání bylo provedeno pouze na budovách a odhad hodnoty směrodatné odchylky mračen z mobilní fotogrammetrie činí 0,16 m, přičemž maximální absolutní odchylka nepřesáhla hodnotu 0,25 m.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT168896,
  author="Jakub {Nosek} and Petr {Kalvoda} and Michal {Kuruc} and Tomáš {Volařík} and Petra {Stránská}",
  title="TESTOVÁNÍ PŘESNOSTI MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A MOBILNÍ FOTOGRAMMETRIE",
  annote="Tento článek se zabývá určením přesnosti dat mobilního laserového skenování (MLS) a mobilní fotogrammetrie, která byla pořízena pomocí mobilního mapovacího systému (MMS) Riegl VMX-450. V areálu výzkumného centra AdMaS bylo zřízeno testovací pole, které bylo signalizováno šachovnicovými terči. Body testovacího pole byly zaměřeny pomocí totální stanice Trimble S8 HP a GNSS systému Trimble R8s. Souřadnice bodů testovacího pole byly určeny na základě vyrovnání geodetické sítě metodou nejmenších čtverců. Přesnost souřadnic bodů testovacího pole odhadnutá z vyrovnání odpovídá 3D směrodatné odchylce sx,y,z = 2 mm. Přesnost obou metod byla určena na základě porovnání souřadnic bodů testovacího pole určených z výsledných dat pořízených MMS a souřadnic bodů testovacího pole určených vyrovnáním sítě. Odhad hodnoty 3D směrodatné odchylky dat z MLS a mobilní fotogrammetrie činí 0,017 m, respektive 0,061 m. V praxi bývají běžně prováděny vícenásobné průjezdy MMS, které umožňují dosáhnout vyšší přesnosti výsledných bodových mračen. Relativní přesnost mračen bodů z MLS byla testována na základě odchylek mezi dvěma průjezdy MLS. Samostatně byla vyhodnocena přesnost mračen bodů na komunikacích a na budovách. Směrodatná odchylka v obou případech nepřesahuje hodnotu 0,008 m a maximální absolutní odchylka nepřesahuje hodnotu 0,030 m. Přesnost takovýchto mračen bodů tedy odpovídá požadavkům na běžné mapování a parametrům uvedeným v technické dokumentaci MMS. Odhad přesnosti mračen bodů z mobilní fotogrammetrie byl stanoven na základě odchylek od mračen z MLS, které jsou významně přesnější. Porovnání bylo provedeno pouze na budovách a odhad hodnoty směrodatné odchylky mračen z mobilní fotogrammetrie činí 0,16 m, přičemž maximální absolutní odchylka nepřesáhla hodnotu 0,25 m.",
  address="ČVUT FSv, Katedra geomatiky",
  chapter="168896",
  howpublished="online",
  institution="ČVUT FSv, Katedra geomatiky",
  year="2021",
  month="february",
  publisher="ČVUT FSv, Katedra geomatiky"
}