Publication detail

Analýza určení trajektorie mobilního mapovacího systému

OTRUSINOVÁ, J. HOFFMANNOVÁ, L. NOSEK, J. STRÁNSKÁ, P. KALVODA, P. KURUC, M. VOLAŘÍK, T.

Original Title

Analýza určení trajektorie mobilního mapovacího systému

Czech Title

Analýza určení trajektorie mobilního mapovacího systému

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje určování trajektorie mobilního mapovacího systému Riegl VMX-450. Trajektorie byla určována kombinací technologií GNSS a IMU implementovaných v rámci mobilního mapovacího systému. Byl vyhodnocován vliv počtu přijímaných satelitů na přesnost určení trajektorie. Trajektorie určená pomocí GNSS a IMU byla porovnána s trajektorií určenou na základě georeferencovaného mračna bodů z laserového skenování. Pro georeferencování bylo využito kalibrační pole vybudované v areálu Výzkumného centra AdMaS, VUT v Brně.

Czech abstract

Článek popisuje určování trajektorie mobilního mapovacího systému Riegl VMX-450. Trajektorie byla určována kombinací technologií GNSS a IMU implementovaných v rámci mobilního mapovacího systému. Byl vyhodnocován vliv počtu přijímaných satelitů na přesnost určení trajektorie. Trajektorie určená pomocí GNSS a IMU byla porovnána s trajektorií určenou na základě georeferencovaného mračna bodů z laserového skenování. Pro georeferencování bylo využito kalibrační pole vybudované v areálu Výzkumného centra AdMaS, VUT v Brně.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT161625,
  author="Jana {Otrusinová} and Lada {Hoffmannová} and Jakub {Nosek} and Petra {Stránská} and Petr {Kalvoda} and Michal {Kuruc} and Tomáš {Volařík}",
  title="Analýza určení trajektorie mobilního mapovacího systému",
  annote="Článek popisuje určování trajektorie mobilního mapovacího systému Riegl VMX-450. Trajektorie byla určována kombinací technologií GNSS a IMU implementovaných v rámci mobilního mapovacího systému. Byl vyhodnocován vliv počtu přijímaných satelitů na přesnost určení trajektorie. Trajektorie určená pomocí GNSS a IMU byla porovnána s trajektorií určenou na základě georeferencovaného mračna bodů z laserového skenování. Pro georeferencování bylo využito kalibrační pole vybudované v areálu Výzkumného centra AdMaS, VUT v Brně.",
  booktitle="SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020",
  chapter="161625",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2020",
  month="january",
  pages="806--811"
}