Publication detail

Vytvoření kalibračního pole pro testování mobilních mapovacích systémů

STRÁNSKÁ, P. KALVODA, P. KURUC, M. VOLAŘÍK, T. HOFFMANNOVÁ, L. NOSEK, J. OTRUSINOVÁ, J.

Original Title

Vytvoření kalibračního pole pro testování mobilních mapovacích systémů

Czech Title

Vytvoření kalibračního pole pro testování mobilních mapovacích systémů

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje vytvoření kalibračního pole, které je používáno pro testování přesnosti mobilního mapovacího systému Riegl VMX-450. Body kalibračního pole byly stabilizovány a signalizovány prostřednictvím odrazných šachovnicových terčů. Jsou určeny jak pro fotogrammetrické zpracování, tak pro zpracování laserového skenování. Kalibrační pole bylo zaměřeno s vysokou přesností pomocí totální stanice a aparatury GNSS. Souřadnice bodů kalibračního pole byly získány výpočtem geodetické sítě vyrovnáním metodou nejmenších čtverců. Kalibrační pole se nachází v areálu Výzkumného centra AdMaS, VUT v Brně.

Czech abstract

Článek popisuje vytvoření kalibračního pole, které je používáno pro testování přesnosti mobilního mapovacího systému Riegl VMX-450. Body kalibračního pole byly stabilizovány a signalizovány prostřednictvím odrazných šachovnicových terčů. Jsou určeny jak pro fotogrammetrické zpracování, tak pro zpracování laserového skenování. Kalibrační pole bylo zaměřeno s vysokou přesností pomocí totální stanice a aparatury GNSS. Souřadnice bodů kalibračního pole byly získány výpočtem geodetické sítě vyrovnáním metodou nejmenších čtverců. Kalibrační pole se nachází v areálu Výzkumného centra AdMaS, VUT v Brně.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT161624,
  author="Petra {Stránská} and Petr {Kalvoda} and Michal {Kuruc} and Tomáš {Volařík} and Lada {Hoffmannová} and Jakub {Nosek} and Jana {Otrusinová}",
  title="Vytvoření kalibračního pole pro testování mobilních mapovacích systémů",
  annote="Článek popisuje vytvoření kalibračního pole, které je používáno pro testování přesnosti mobilního mapovacího systému Riegl VMX-450. Body kalibračního pole byly stabilizovány a signalizovány prostřednictvím odrazných šachovnicových terčů. Jsou určeny jak pro fotogrammetrické zpracování, tak pro zpracování laserového skenování. Kalibrační pole bylo zaměřeno s vysokou přesností pomocí totální stanice a aparatury GNSS. Souřadnice bodů kalibračního pole byly získány výpočtem geodetické sítě vyrovnáním metodou nejmenších čtverců. Kalibrační pole se nachází v areálu Výzkumného centra AdMaS, VUT v Brně.",
  booktitle="SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020",
  chapter="161624",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2020",
  month="january",
  pages="801--805"
}