Publication detail

Analýza přesnosti bodového mračna z mobilního laserového skenování

HOFFMANNOVÁ, L. KALVODA, P. KURUC, M. VOLAŘÍK, T. STRÁNSKÁ, P. NOSEK, J. OTRUSINOVÁ, J.

Original Title

Analýza přesnosti bodového mračna z mobilního laserového skenování

Czech Title

Analýza přesnosti bodového mračna z mobilního laserového skenování

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá testováním přesnosti mobilního laserového skenování. V areálu Výzkumného centra AdMaS (VUT v Brně) bylo za účelem testování přesnosti zřízeno kalibrační pole, jehož souřadnice byly získány vyrovnáním geodetické sítě metodou nejmenších čtverců zaměřenou totální stanicí a aparaturou GNSS. V rámci testování byly porovnávány souřadnice bodů kalibračního pole určené vyrovnáním geodetické sítě se souřadnicemi bodů určenými z bodového mračna pořízeného mobilním mapovacím systémem Riegl VMX-450.

Czech abstract

Článek se zabývá testováním přesnosti mobilního laserového skenování. V areálu Výzkumného centra AdMaS (VUT v Brně) bylo za účelem testování přesnosti zřízeno kalibrační pole, jehož souřadnice byly získány vyrovnáním geodetické sítě metodou nejmenších čtverců zaměřenou totální stanicí a aparaturou GNSS. V rámci testování byly porovnávány souřadnice bodů kalibračního pole určené vyrovnáním geodetické sítě se souřadnicemi bodů určenými z bodového mračna pořízeného mobilním mapovacím systémem Riegl VMX-450.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT161602,
  author="Lada {Hoffmannová} and Petr {Kalvoda} and Michal {Kuruc} and Tomáš {Volařík} and Petra {Stránská} and Jakub {Nosek} and Jana {Otrusinová}",
  title="Analýza přesnosti bodového mračna z mobilního laserového skenování",
  annote="Článek se zabývá testováním přesnosti mobilního laserového skenování. V areálu Výzkumného centra AdMaS (VUT v Brně) bylo za účelem testování přesnosti zřízeno kalibrační pole, jehož souřadnice byly získány vyrovnáním geodetické sítě metodou nejmenších čtverců zaměřenou totální stanicí a aparaturou GNSS. V rámci testování byly porovnávány souřadnice bodů kalibračního pole určené vyrovnáním geodetické sítě se souřadnicemi bodů určenými z bodového mračna pořízeného mobilním mapovacím systémem Riegl VMX-450.",
  booktitle="SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020",
  chapter="161602",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2020",
  month="january",
  pages="796--800"
}