Publication detail

Ověření přesnosti metody GNSS-PPP

NOSEK, J. MACHOTKA, R. KURUC, M. VOLAŘÍK, T. KALVODA, P. HOFFMANNOVÁ, L. OTRUSINOVÁ, J. STRÁNSKÁ, P.

Original Title

Ověření přesnosti metody GNSS-PPP

Czech Title

Ověření přesnosti metody GNSS-PPP

Language

cs

Original Abstract

Precise Point Positioning (PPP) je v současné době jedna z nejvíce rozvíjejících se metod GNSS. Měření s využitím více navigačních systémů a globálně poskytovaná zpřesňující data umožňují rychlejší a přesnější určení souřadnic. Přesnost metody PPP je, na rozdíl od relativní metody, nezávislá na délce vektoru a proto ji lze snadno použít kdekoliv na Zemi. Tento článek se zabývá porovnáním přesnosti relativní metody a metody PPP na dlouhé a krátké základně.

Czech abstract

Precise Point Positioning (PPP) je v současné době jedna z nejvíce rozvíjejících se metod GNSS. Měření s využitím více navigačních systémů a globálně poskytovaná zpřesňující data umožňují rychlejší a přesnější určení souřadnic. Přesnost metody PPP je, na rozdíl od relativní metody, nezávislá na délce vektoru a proto ji lze snadno použít kdekoliv na Zemi. Tento článek se zabývá porovnáním přesnosti relativní metody a metody PPP na dlouhé a krátké základně.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT161516,
  author="Jakub {Nosek} and Radovan {Machotka} and Michal {Kuruc} and Tomáš {Volařík} and Petr {Kalvoda} and Lada {Hoffmannová} and Jana {Otrusinová} and Petra {Stránská}",
  title="Ověření přesnosti metody GNSS-PPP",
  annote="Precise Point Positioning (PPP) je v současné době jedna z nejvíce rozvíjejících se metod GNSS. Měření s využitím více navigačních systémů a globálně poskytovaná zpřesňující data umožňují rychlejší a přesnější určení souřadnic. Přesnost metody PPP je, na rozdíl od relativní metody, nezávislá na délce vektoru a proto ji lze snadno použít kdekoliv na Zemi. Tento článek se zabývá porovnáním přesnosti relativní metody a metody PPP na dlouhé a krátké základně.",
  booktitle="SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020",
  chapter="161516",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2020",
  month="january",
  pages="783--789"
}