Publication detail

ELEKTROCHEMICKÁ ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE – SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY

BAČA, P. KAZDA, T. NOVÁK, V. VANÝSEK, P.

Original Title

ELEKTROCHEMICKÁ ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE – SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY

Czech Title

ELEKTROCHEMICKÁ ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE – SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY

Language

cs

Original Abstract

Tento přehledný referát seznamuje s přehledem současné situace a vize budoucího rozvoje úložišť energie založených na elektrochemických principech, jak to autoři vnímají v roce 2019. Nejprve je diskutován současný stav využívaných elektrochemických zdrojů, a jsou probírány akumulátory olověné, alkalické, lithium iontové a vysokoteplotní a dále redoxní průtokové články a palivové články -zejména vzhledem k vodíkové technologii. Předpoklady budoucího vývoje jsou pak diskutovány v tématech pokročilých lithných systémů jako je lithium-síra, či lithium vzduch. Kromě lithia je pozornost věnována i jiným kovů, fungujícím na stejném principu jako lithium. Pro interkalaci do struktury elektrody se předpokládají kladné ionty sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku nebo hliníku. Všechny uvedené náhrady se vyznačují vysokou koncentrací v zemské kůře a tedy jejich snadnou dostupností.

Czech abstract

Tento přehledný referát seznamuje s přehledem současné situace a vize budoucího rozvoje úložišť energie založených na elektrochemických principech, jak to autoři vnímají v roce 2019. Nejprve je diskutován současný stav využívaných elektrochemických zdrojů, a jsou probírány akumulátory olověné, alkalické, lithium iontové a vysokoteplotní a dále redoxní průtokové články a palivové články -zejména vzhledem k vodíkové technologii. Předpoklady budoucího vývoje jsou pak diskutovány v tématech pokročilých lithných systémů jako je lithium-síra, či lithium vzduch. Kromě lithia je pozornost věnována i jiným kovů, fungujícím na stejném principu jako lithium. Pro interkalaci do struktury elektrody se předpokládají kladné ionty sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku nebo hliníku. Všechny uvedené náhrady se vyznačují vysokou koncentrací v zemské kůře a tedy jejich snadnou dostupností.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT161200,
 author="Petr {Bača} and Tomáš {Kazda} and Vítězslav {Novák} and Petr {Vanýsek}",
 title="ELEKTROCHEMICKÁ ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE – SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY",
 annote="Tento přehledný referát seznamuje s přehledem současné situace a vize budoucího rozvoje úložišť energie založených na elektrochemických principech, jak to autoři vnímají v roce 2019. Nejprve je diskutován současný stav využívaných elektrochemických zdrojů, a jsou probírány akumulátory olověné, alkalické, lithium iontové a vysokoteplotní a dále redoxní průtokové články a palivové články -zejména vzhledem k vodíkové technologii. Předpoklady budoucího vývoje jsou pak diskutovány v tématech pokročilých lithných systémů jako je lithium-síra, či lithium vzduch. Kromě lithia je pozornost věnována i jiným kovů, fungujícím na stejném principu jako lithium. Pro interkalaci do struktury elektrody se předpokládají kladné ionty sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku nebo hliníku. Všechny uvedené náhrady se vyznačují vysokou koncentrací v zemské kůře a tedy jejich snadnou dostupností.",
 address="Česká elektrotechnická společnost, z. s., ÚOS Mikrovlnná technika",
 booktitle="51. Seminář Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku",
 chapter="161200",
 howpublished="print",
 institution="Česká elektrotechnická společnost, z. s., ÚOS Mikrovlnná technika",
 year="2019",
 month="october",
 pages="45--48",
 publisher="Česká elektrotechnická společnost, z. s., ÚOS Mikrovlnná technika",
 type="conference paper"
}