Publication detail

Komplexní snížení plynných polutantů „malých“ producentů emisí

KALIVODA, J. MAYEROVÁ, K. KRIŠTOF, O. SVĚRÁK, T. ŽŮREK, M.

Original Title

Komplexní snížení plynných polutantů „malých“ producentů emisí

Czech Title

Komplexní snížení plynných polutantů „malých“ producentů emisí

Language

cs

Original Abstract

Závěrečná výzkumná zpráva sumarizuje pracovní činnosti, dosažené výsledky a splněné cíle v rámci řešeného projektu aplikovaného výzkumu. Obsahuje kompletní projektovou a kontrukční dokumentaci pilotní jednotky s detailním popisem úprav mezi pracovní komorou 1. a 2. generace, data získané z intruzivního a neintruzivního měření kapalinové clony, vizualizaci kapalinové clony, matematické modelování, experimentální měření a vyhodnocení dat (chemisorpce) a srovnání účinností vypírky pracovní komory 1. a 2. generace.

Czech abstract

Závěrečná výzkumná zpráva sumarizuje pracovní činnosti, dosažené výsledky a splněné cíle v rámci řešeného projektu aplikovaného výzkumu. Obsahuje kompletní projektovou a kontrukční dokumentaci pilotní jednotky s detailním popisem úprav mezi pracovní komorou 1. a 2. generace, data získané z intruzivního a neintruzivního měření kapalinové clony, vizualizaci kapalinové clony, matematické modelování, experimentální měření a vyhodnocení dat (chemisorpce) a srovnání účinností vypírky pracovní komory 1. a 2. generace.

Documents

BibTex


@misc{BUT157035,
  author="Josef {Kalivoda} and Kateřina {Mayerová} and Ondřej {Krištof} and Tomáš {Svěrák} and Martin {Žůrek}",
  title="Komplexní snížení plynných polutantů „malých“ producentů emisí",
  annote="Závěrečná výzkumná zpráva sumarizuje pracovní činnosti, dosažené výsledky a splněné cíle v rámci řešeného projektu aplikovaného výzkumu. Obsahuje kompletní projektovou a kontrukční dokumentaci pilotní jednotky s detailním popisem úprav mezi pracovní komorou 1. a 2. generace, data získané z intruzivního a neintruzivního měření kapalinové clony, vizualizaci kapalinové clony, matematické modelování, experimentální měření a vyhodnocení dat (chemisorpce) a srovnání účinností vypírky pracovní komory 1. a 2. generace.
",
  chapter="157035",
  howpublished="online",
  year="2019",
  month="january",
  pages="1--25"
}