Publication detail

Současná praxe provádění procesů Competitive Intelligence v podnikatelské praxi našich podniků

BARTES, F.

Original Title

Současná praxe provádění procesů Competitive Intelligence v podnikatelské praxi našich podniků

Czech Title

Současná praxe provádění procesů Competitive Intelligence v podnikatelské praxi našich podniků

Language

cs

Original Abstract

V úvodu je poukázáno na současnou praxi provádění procesů Competitive Intelligence v podnikatelské praxi našich podniků, která je většinou zajišťována na úrovni získávání údajů, dat a informací ze sekundárních zdrojů. Cílený sběr těchto údajů z primárních zdrojů je velmi ojedinělý. Výstupem činnosti procesu Competitive Intelligence jsou pouze výstupy v podobě shrnutí získaných poznatků, v lepším případě se jedná ještě o doplnění výstupů ze signálního zpravodajství. Tato skutečnost následně výrazně omezuje použití takovéto zpravodajské zprávy, která je využitelná většinou pouze pro operativní řízení. Pro využití ve strategickém řízení se takováto zpráva nehodí.

Czech abstract

V úvodu je poukázáno na současnou praxi provádění procesů Competitive Intelligence v podnikatelské praxi našich podniků, která je většinou zajišťována na úrovni získávání údajů, dat a informací ze sekundárních zdrojů. Cílený sběr těchto údajů z primárních zdrojů je velmi ojedinělý. Výstupem činnosti procesu Competitive Intelligence jsou pouze výstupy v podobě shrnutí získaných poznatků, v lepším případě se jedná ještě o doplnění výstupů ze signálního zpravodajství. Tato skutečnost následně výrazně omezuje použití takovéto zpravodajské zprávy, která je využitelná většinou pouze pro operativní řízení. Pro využití ve strategickém řízení se takováto zpráva nehodí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT149522,
 author="František {Bartes}",
 title="Současná praxe provádění procesů Competitive Intelligence v podnikatelské praxi našich podniků",
 annote="V úvodu je poukázáno na současnou praxi provádění procesů Competitive Intelligence v podnikatelské praxi našich podniků, která je většinou zajišťována na úrovni získávání údajů, dat a informací ze sekundárních zdrojů. Cílený sběr těchto údajů z primárních zdrojů je velmi ojedinělý. Výstupem činnosti procesu Competitive Intelligence jsou pouze výstupy v podobě shrnutí získaných poznatků, v lepším případě se jedná ještě o doplnění výstupů ze signálního zpravodajství. Tato skutečnost následně výrazně omezuje použití takovéto zpravodajské zprávy, která je využitelná většinou pouze pro operativní řízení. Pro využití ve strategickém řízení se takováto zpráva nehodí.",
 address="Ekonóm, Bratislava",
 booktitle="Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. Zborník vedeckých prác.",
 chapter="149522",
 edition="Recenzovaný zborník vedeckých prác",
 howpublished="online",
 institution="Ekonóm, Bratislava",
 year="2018",
 month="november",
 pages="73--82",
 publisher="Ekonóm, Bratislava",
 type="conference paper"
}