Publication detail

Problematika fotoimpedančních měření solárních článků

NOVÁK, V. VANÝSEK, P. DVOŘÁK, T.

Original Title

Problematika fotoimpedančních měření solárních článků

Czech Title

Problematika fotoimpedančních měření solárních článků

Language

cs

Original Abstract

Cílem této přednášky je seznámit posluchače s experimentálními úskalími, se kterými se člověk může setkat při provádění fotoimpedančních měřeních na solárních článcích. Je uvedena i paralela mezi měřením elektrické impedance a fotoimpedance, zdůrazňující jak shody, tak i odlišnosti. Fotoimpedanční měření, ač v principu totožná pro jakýkoliv fotovoltaický systém, jsou vysvětlena na příkladu fotovoltaických článků na bázi perovskitů. Při fotoimpedančním měření se osvětluje vzorek světlem s modulovanou intenzitou, s proměnnou frekvencí modulace. Přitom se měří buď velikost vznikajícího proudu nebo napětí a zároveň se sleduje fázový posun těchto veličin v poměru k budícímu signálu. Ve zkratovaném systému, v němž je napětí nulové, měřená střídavá složka proudu odpovídá pohyblivosti fotogenerovaného náboje v materiálu. Bez proudového zatížení, při potenciálu s otevřeným obvodem, AC složka měřeného potenciálu odpovídá rychlosti rekombinace vytvořených párů elektron-díra.

Czech abstract

Cílem této přednášky je seznámit posluchače s experimentálními úskalími, se kterými se člověk může setkat při provádění fotoimpedančních měřeních na solárních článcích. Je uvedena i paralela mezi měřením elektrické impedance a fotoimpedance, zdůrazňující jak shody, tak i odlišnosti. Fotoimpedanční měření, ač v principu totožná pro jakýkoliv fotovoltaický systém, jsou vysvětlena na příkladu fotovoltaických článků na bázi perovskitů. Při fotoimpedančním měření se osvětluje vzorek světlem s modulovanou intenzitou, s proměnnou frekvencí modulace. Přitom se měří buď velikost vznikajícího proudu nebo napětí a zároveň se sleduje fázový posun těchto veličin v poměru k budícímu signálu. Ve zkratovaném systému, v němž je napětí nulové, měřená střídavá složka proudu odpovídá pohyblivosti fotogenerovaného náboje v materiálu. Bez proudového zatížení, při potenciálu s otevřeným obvodem, AC složka měřeného potenciálu odpovídá rychlosti rekombinace vytvořených párů elektron-díra.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT147440,
  author="Vítězslav {Novák} and Petr {Vanýsek} and Tomáš {Dvořák}",
  title="Problematika fotoimpedančních měření solárních článků",
  annote="Cílem této přednášky je seznámit posluchače s experimentálními úskalími, se kterými se člověk může setkat při provádění fotoimpedančních měřeních na solárních článcích. Je uvedena i paralela mezi měřením elektrické impedance a fotoimpedance, zdůrazňující jak shody, tak i odlišnosti. Fotoimpedanční měření, ač v principu totožná pro jakýkoliv fotovoltaický systém, jsou vysvětlena na příkladu fotovoltaických článků na bázi perovskitů. Při fotoimpedančním měření se osvětluje vzorek světlem s modulovanou intenzitou, s proměnnou frekvencí modulace. Přitom se měří buď velikost vznikajícího proudu nebo napětí a zároveň se sleduje fázový posun těchto veličin v poměru k budícímu signálu. Ve zkratovaném systému, v němž je napětí nulové, měřená střídavá složka proudu odpovídá pohyblivosti fotogenerovaného náboje v materiálu. Bez proudového zatížení, při potenciálu s otevřeným obvodem, AC složka měřeného potenciálu odpovídá rychlosti rekombinace vytvořených párů elektron-díra.",
  booktitle="39. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
  chapter="147440",
  howpublished="print",
  year="2018",
  month="may",
  pages="79--82",
  type="conference paper"
}