Publication detail

NOVÁ DOBA VYŽADUJE NOVÉ CHÁPÁNÍ PROCESŮ COMPETITIVE INTELLIGENCE

BARTES, F.

Original Title

NOVÁ DOBA VYŽADUJE NOVÉ CHÁPÁNÍ PROCESŮ COMPETITIVE INTELLIGENCE

Czech Title

NOVÁ DOBA VYŽADUJE NOVÉ CHÁPÁNÍ PROCESŮ COMPETITIVE INTELLIGENCE

Language

cs

Original Abstract

Současné informační systémy podniku většinou neumožňují zpracování informací pro potřeby strategického rozhodování pracovníků vrcholového řízení firmy. Autor předkládá svoje pojetí Competitive Intelligence vycházející z potřeby nově definovat procesy Competitive Intelligence, které by měly být na podnicích zajištěny. Tyto procesy vymezuje v podobě tzv. Základního zpravodajského cyklu, který je možno optimálně strukturovat dle konkrétních požadavků a podmínek podniku.

Czech abstract

Současné informační systémy podniku většinou neumožňují zpracování informací pro potřeby strategického rozhodování pracovníků vrcholového řízení firmy. Autor předkládá svoje pojetí Competitive Intelligence vycházející z potřeby nově definovat procesy Competitive Intelligence, které by měly být na podnicích zajištěny. Tyto procesy vymezuje v podobě tzv. Základního zpravodajského cyklu, který je možno optimálně strukturovat dle konkrétních požadavků a podmínek podniku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT139110,
 author="František {Bartes}",
 title="NOVÁ DOBA VYŽADUJE NOVÉ CHÁPÁNÍ PROCESŮ COMPETITIVE INTELLIGENCE",
 annote="Současné informační systémy podniku většinou neumožňují zpracování informací pro potřeby strategického rozhodování pracovníků vrcholového řízení firmy. Autor předkládá svoje pojetí Competitive Intelligence vycházející z potřeby nově definovat procesy Competitive Intelligence, které by měly být na podnicích zajištěny. Tyto procesy vymezuje v podobě tzv. Základního zpravodajského cyklu, který je možno optimálně strukturovat dle konkrétních požadavků a podmínek podniku. 
",
 address="EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE",
 booktitle="AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2017",
 chapter="139110",
 howpublished="print",
 institution="EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE",
 year="2017",
 month="october",
 pages="61--69",
 publisher="EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE",
 type="conference paper"
}