Publication detail

Konečnoprvkový model loketního spojení pro návrhčástečné aloplastiky kloubu

HLAVOŇ, P., FLORIAN, Z., FUIS, V.

Original Title

Konečnoprvkový model loketního spojení pro návrhčástečné aloplastiky kloubu

Czech Title

Konečnoprvkový model loketního spojení pro návrhčástečné aloplastiky kloubu

Language

cs

Original Abstract

Při traumatologických poškozeních loketního kloubu dochází k poškození nebo ulomení dosedacích ploch, které vedou k jejich chirurgickému odstranění. Tento zákrok nezpůsobí ztrátu jeho funkčnosti, ale zmenší délku předloketních kostí, což způsobí bolesti v zápěstí. Cílem lékařů je navržení dílčí aloplastiky odstraňující nežádoucí účinky. V příspěvku je uveden návrh a postup vytvoření geometrie konečnoprvkového modelu loketního spojení v MKP a úvodní napěťově-deformační analýzu kloubu.

Czech abstract

Při traumatologických poškozeních loketního kloubu dochází k poškození nebo ulomení dosedacích ploch, které vedou k jejich chirurgickému odstranění. Tento zákrok nezpůsobí ztrátu jeho funkčnosti, ale zmenší délku předloketních kostí, což způsobí bolesti v zápěstí. Cílem lékařů je navržení dílčí aloplastiky odstraňující nežádoucí účinky. V příspěvku je uveden návrh a postup vytvoření geometrie konečnoprvkového modelu loketního spojení v MKP a úvodní napěťově-deformační analýzu kloubu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT13659,
 author="Pavel {Hlavoň} and Zdeněk {Florian} and Vladimír {Fuis}",
 title="Konečnoprvkový model loketního spojení pro návrhčástečné aloplastiky kloubu",
 annote="Při traumatologických poškozeních loketního kloubu dochází k poškození nebo ulomení dosedacích ploch, které vedou k jejich chirurgickému odstranění. Tento zákrok nezpůsobí ztrátu jeho funkčnosti, ale zmenší délku předloketních kostí, což způsobí bolesti v zápěstí. Cílem lékařů je navržení dílčí aloplastiky odstraňující nežádoucí účinky. V příspěvku je uveden návrh a postup vytvoření geometrie konečnoprvkového modelu loketního spojení v MKP a úvodní napěťově-deformační analýzu kloubu.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Mechanical Engineering 2003",
 chapter="13659",
 institution="STU Bratislava",
 year="2003",
 month="november",
 pages="76",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}