Publication detail

MĚŘENÍ FOTOELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ PEROVSKITOVÝCH SOLÁRNÍCH CLÁNKU

VANÝSEK, P. NOVÁK, V. STRACHALA, D.

Original Title

MĚŘENÍ FOTOELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ PEROVSKITOVÝCH SOLÁRNÍCH CLÁNKU

Language

sk

Original Abstract

Na solární články na bázi obecných perovskitových struktur (ABX3) se posledních letech zaměřuje velká pozornost. Tyto materiály, vzhledem k možné variabilitě jak kationtů tak i aniontů, nabízejí téměř nepřeberné možnosti pro chemika syntetika. Jako aktivní vrstva se velmi často používá perovskitová struktura s organickou vrstvou.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT134911,
 author="Petr {Vanýsek} and Vítězslav {Novák} and Dávid {Strachala}",
 title="MĚŘENÍ FOTOELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ PEROVSKITOVÝCH SOLÁRNÍCH CLÁNKU",
 annote="Na solární články na bázi obecných perovskitových struktur (ABX3) se posledních letech zaměřuje velká pozornost. Tyto materiály, vzhledem k možné variabilitě jak kationtů tak i aniontů, nabízejí téměř nepřeberné možnosti pro chemika syntetika. Jako aktivní vrstva se velmi často používá perovskitová struktura s organickou vrstvou.",
 booktitle="Zborník medzinárodnej kenferencie RESpect 2017",
 chapter="134911",
 howpublished="online",
 year="2017",
 month="april",
 pages="130--133",
 type="conference paper"
}