Publication detail

Klasifikace spánkových fází pomocí PSG dat

KRÁLÍK, M. RONZHINA, M. BĚLEHRAD, M.

Original Title

Klasifikace spánkových fází pomocí PSG dat

Czech Title

Klasifikace spánkových fází pomocí PSG dat

Language

cs

Original Abstract

Tento článek je zaměřen na klasifikaci spánkových fází za použití polysomnografických dat. Data použitá pro klasifikaci pocházejí od reálných pacientů, použity jsou signály EEG, EOG a EMG. Extrakce klasifikačních příznaků probíhá tak, aby bylo dosaženo vyššího než konvenčního časového rozlišení pro skórování spánku, což by mohlo pomoci diagnostikovat některé choroby spojené se spánkem. Jako klasifikátor jsou zvoleny umělé neuronové sítě. Dosažená úspěšnost klasifikace se pak liší v závislosti na spánkové fázi, s vyššími hodnotami úspěšnosti pro fáze W, N3 a REM.

Czech abstract

Tento článek je zaměřen na klasifikaci spánkových fází za použití polysomnografických dat. Data použitá pro klasifikaci pocházejí od reálných pacientů, použity jsou signály EEG, EOG a EMG. Extrakce klasifikačních příznaků probíhá tak, aby bylo dosaženo vyššího než konvenčního časového rozlišení pro skórování spánku, což by mohlo pomoci diagnostikovat některé choroby spojené se spánkem. Jako klasifikátor jsou zvoleny umělé neuronové sítě. Dosažená úspěšnost klasifikace se pak liší v závislosti na spánkové fázi, s vyššími hodnotami úspěšnosti pro fáze W, N3 a REM.

Documents

BibTex


@article{BUT127676,
 author="Martin {Králík} and Marina {Filipenská} and Miloš {Bělehrad}",
 title="Klasifikace spánkových fází pomocí PSG dat",
 annote="Tento článek je zaměřen na klasifikaci spánkových fází za použití polysomnografických dat. Data použitá pro klasifikaci pocházejí od reálných pacientů, použity jsou signály EEG, EOG a EMG. Extrakce klasifikačních příznaků probíhá tak, aby bylo dosaženo vyššího než konvenčního časového rozlišení pro skórování spánku, což by mohlo pomoci diagnostikovat některé choroby spojené se spánkem. Jako klasifikátor jsou zvoleny umělé neuronové sítě. Dosažená úspěšnost klasifikace se pak liší v závislosti na spánkové fázi, s vyššími hodnotami úspěšnosti pro fáze W, N3 a REM.",
 address="Vysoké Učení Technické v Brně",
 chapter="127676",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké Učení Technické v Brně",
 number="11/2016",
 year="2016",
 month="december",
 pages="1--7",
 publisher="Vysoké Učení Technické v Brně",
 type="journal article - other"
}