Publication detail

Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami

KRATOCHVÍL, R. MACHOTKA, R. VOLAŘÍK, T. KURUC, M. JURČÍK, J.

Original Title

Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami

Czech Title

Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami

Language

cs

Original Abstract

V horském terénu bývá přesnost modelování geoidu respektive kvazigeoidu nižší než v nížinách. V takovýchto lokalitách může být s výhodou využita astronomická nivelace, jako nezávislá kontrola gravimetrického kvazigeoidu. Vhodnou lokalitou pro testování této teorie je okolí Králického Sněžníku, kde je zbudována výzkumná geodetická síť „Sněžník“. Na vybraných bodech sítě, které tvoří dva vzájemně propojené profily, byly Mobilním Automatizovaným Astronomickým Systémem č. 1, vyvinutým v Ústavu geodézie VUT Brno, určeny astrogeodetické tížnicové odchylky. Z těchto odchylek byl vypočten astronomický kvazigeoid, který byl porovnán s GNSS/nivelací a s gravimetrickým kvazigeoidem. V článku jsou uvedeny výsledky jejich vzájemného srovnání a návrh na využití takto získaných a zpracovaných dat.

Czech abstract

V horském terénu bývá přesnost modelování geoidu respektive kvazigeoidu nižší než v nížinách. V takovýchto lokalitách může být s výhodou využita astronomická nivelace, jako nezávislá kontrola gravimetrického kvazigeoidu. Vhodnou lokalitou pro testování této teorie je okolí Králického Sněžníku, kde je zbudována výzkumná geodetická síť „Sněžník“. Na vybraných bodech sítě, které tvoří dva vzájemně propojené profily, byly Mobilním Automatizovaným Astronomickým Systémem č. 1, vyvinutým v Ústavu geodézie VUT Brno, určeny astrogeodetické tížnicové odchylky. Z těchto odchylek byl vypočten astronomický kvazigeoid, který byl porovnán s GNSS/nivelací a s gravimetrickým kvazigeoidem. V článku jsou uvedeny výsledky jejich vzájemného srovnání a návrh na využití takto získaných a zpracovaných dat.

Documents

BibTex


@article{BUT126300,
 author="Richard {Kratochvíl} and Radovan {Machotka} and Tomáš {Volařík} and Michal {Kuruc} and Josef {Jurčík}",
 title="Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami",
 annote="V horském terénu bývá přesnost modelování geoidu respektive kvazigeoidu nižší než v nížinách. V takovýchto lokalitách může být s výhodou využita astronomická nivelace, jako nezávislá kontrola gravimetrického kvazigeoidu. Vhodnou lokalitou pro testování této teorie je okolí Králického Sněžníku, kde je zbudována výzkumná geodetická síť „Sněžník“. Na vybraných bodech sítě, které tvoří dva vzájemně propojené profily, byly Mobilním Automatizovaným Astronomickým Systémem č. 1, vyvinutým v Ústavu geodézie VUT Brno, určeny astrogeodetické tížnicové odchylky. Z těchto odchylek byl vypočten astronomický kvazigeoid, který byl porovnán s GNSS/nivelací a s gravimetrickým kvazigeoidem. V článku jsou uvedeny výsledky jejich vzájemného srovnání a návrh na využití takto získaných a zpracovaných dat.",
 address="Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8",
 chapter="126300",
 howpublished="online",
 institution="Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8",
 number="6",
 volume="62",
 year="2016",
 month="june",
 pages="117--125",
 publisher="Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8",
 type="journal article - other"
}