Publication detail

Moderní pojetí pojmu Competitive Intelligence

Bartes František

Original Title

Moderní pojetí pojmu Competitive Intelligence

Czech Title

Moderní pojetí pojmu Competitive Intelligence

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek pojednává o problematice Competitive Intelligence (CI) a současném chápání tohoto pojmu v prostředí našich podniků. Autor toto pojetí považuje za nedostatečné. Důvodem je změna paradigmatu v oblasti řízení a inovací vyvolaná globalizací. V příspěvku upozorňuje na nutnost přechodu k novému pojetí pojmu CI, které by lépe vyhovovalo požadavkům vrcholového vedení podniků v oblasti strategického řízení. Autor ve vymezení svého vlastního pojetí pojmu CI vychází: a) z posouzení názorů předních světových odborníků na CI, které je značně diferencované, b) z rozdílného pojetí samotného pojmu informace. Následně definuje pojem Competitive Intelligence se zaměřením na úkoly, které klade současné podnikatelské prostředí.

Czech abstract

Příspěvek pojednává o problematice Competitive Intelligence (CI) a současném chápání tohoto pojmu v prostředí našich podniků. Autor toto pojetí považuje za nedostatečné. Důvodem je změna paradigmatu v oblasti řízení a inovací vyvolaná globalizací. V příspěvku upozorňuje na nutnost přechodu k novému pojetí pojmu CI, které by lépe vyhovovalo požadavkům vrcholového vedení podniků v oblasti strategického řízení. Autor ve vymezení svého vlastního pojetí pojmu CI vychází: a) z posouzení názorů předních světových odborníků na CI, které je značně diferencované, b) z rozdílného pojetí samotného pojmu informace. Následně definuje pojem Competitive Intelligence se zaměřením na úkoly, které klade současné podnikatelské prostředí.

Documents

BibTex


@article{BUT119981,
 author="František {Bartes}",
 title="Moderní pojetí pojmu Competitive Intelligence",
 annote="Příspěvek pojednává o problematice Competitive Intelligence (CI) a současném chápání tohoto pojmu v prostředí našich podniků. Autor toto pojetí považuje za nedostatečné. Důvodem je změna paradigmatu v oblasti řízení a inovací vyvolaná globalizací. V příspěvku upozorňuje na nutnost přechodu k novému pojetí pojmu CI, které by lépe vyhovovalo požadavkům vrcholového vedení podniků v oblasti strategického řízení.
Autor ve vymezení svého vlastního pojetí pojmu CI vychází: a) z posouzení názorů předních světových odborníků na CI, které je značně diferencované, b) z rozdílného pojetí samotného pojmu informace. Následně definuje pojem Competitive Intelligence se zaměřením na úkoly, které klade současné podnikatelské prostředí.",
 address="Slovenská akadémia manažmentu",
 chapter="119981",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská akadémia manažmentu",
 number="29",
 volume="X.",
 year="2015",
 month="september",
 pages="6--16",
 publisher="Slovenská akadémia manažmentu",
 type="journal article - other"
}