Publication detail

Experimentální určování charakteristik Weibullova rozdělení pevnosti biokeramiky

FUIS, V.

Original Title

Experimentální určování charakteristik Weibullova rozdělení pevnosti biokeramiky

Czech Title

Experimentální určování charakteristik Weibullova rozdělení pevnosti biokeramiky

Language

cs

Original Abstract

K základním požadovaným vlastnostem jakýchkoliv endoprotéz patří jejich funkčnost, biotolerance a spolehlivost. Tento příspěvek se zabývá problémem spolehlivosti keramických hlavic totálních kyčelních endoprotéz. Řešení problému bylo podmíněno četnějším porušování těchto hlavic v klinické praxi v nedávné minulosti. V předcházejících etapách řešení byla navržena a ověřena metodika jeho řešení. Na základě výsledků výpočtového a experimentálního modelován bylo prokázáno, že podstatný vliv na vznik mezních stavů porušování soudržnosti keramických hlavic mají tvarové odchylky kuželového spojení dříku a hlavice. Postupně byla určována pravděpodobnost porušování pro makroskopické tvarové odchylky kuželového spojení (kuželovitost, přímost a kruhovitost) a následně pro mikroskopické tvarové odchylky, které se nabalují na makroskopické odchylky. Byly řešeny varianty pro testovací a fyziologické zatěžovací podmínky. Řešení problému spolehlivosti keramických hlavic vyžaduje realizaci dvou výpočtových modelů: pro určování napjatosti v hlavici a pro určování pravděpodobnosti porušování. Materiálové charakteristiky keramiky pro výpočet pravděpodobnosti porušení byly doposud určovány 3-bodovým ohybem. Podstatou příspěvku je, že tyto charakteristiky se budou určovat z destrukčních zkoušek keramických hlavic a budou použity jako nové vstupy do doposud realizovaných variant výpočtů.

Czech abstract

K základním požadovaným vlastnostem jakýchkoliv endoprotéz patří jejich funkčnost, biotolerance a spolehlivost. Tento příspěvek se zabývá problémem spolehlivosti keramických hlavic totálních kyčelních endoprotéz. Řešení problému bylo podmíněno četnějším porušování těchto hlavic v klinické praxi v nedávné minulosti. V předcházejících etapách řešení byla navržena a ověřena metodika jeho řešení. Na základě výsledků výpočtového a experimentálního modelován bylo prokázáno, že podstatný vliv na vznik mezních stavů porušování soudržnosti keramických hlavic mají tvarové odchylky kuželového spojení dříku a hlavice. Postupně byla určována pravděpodobnost porušování pro makroskopické tvarové odchylky kuželového spojení (kuželovitost, přímost a kruhovitost) a následně pro mikroskopické tvarové odchylky, které se nabalují na makroskopické odchylky. Byly řešeny varianty pro testovací a fyziologické zatěžovací podmínky. Řešení problému spolehlivosti keramických hlavic vyžaduje realizaci dvou výpočtových modelů: pro určování napjatosti v hlavici a pro určování pravděpodobnosti porušování. Materiálové charakteristiky keramiky pro výpočet pravděpodobnosti porušení byly doposud určovány 3-bodovým ohybem. Podstatou příspěvku je, že tyto charakteristiky se budou určovat z destrukčních zkoušek keramických hlavic a budou použity jako nové vstupy do doposud realizovaných variant výpočtů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT11789,
 author="Vladimír {Fuis}",
 title="Experimentální určování charakteristik Weibullova rozdělení pevnosti biokeramiky",
 annote="K základním požadovaným vlastnostem jakýchkoliv endoprotéz patří jejich funkčnost, biotolerance a spolehlivost. Tento příspěvek se zabývá problémem spolehlivosti keramických hlavic totálních kyčelních endoprotéz. Řešení problému bylo podmíněno četnějším porušování těchto hlavic v klinické praxi v nedávné minulosti. V předcházejících etapách řešení byla navržena a ověřena metodika jeho řešení. Na základě výsledků výpočtového a experimentálního modelován bylo prokázáno, že podstatný vliv na vznik mezních stavů porušování soudržnosti keramických hlavic mají tvarové odchylky kuželového spojení dříku a hlavice. Postupně byla určována pravděpodobnost porušování pro makroskopické tvarové odchylky kuželového spojení (kuželovitost, přímost a kruhovitost) a následně pro mikroskopické tvarové odchylky, které se nabalují na makroskopické odchylky. Byly řešeny varianty pro testovací a fyziologické zatěžovací podmínky. Řešení problému spolehlivosti keramických hlavic vyžaduje realizaci dvou výpočtových modelů: pro určování napjatosti v hlavici a pro určování pravděpodobnosti porušování. Materiálové charakteristiky keramiky pro výpočet pravděpodobnosti porušení byly doposud určovány 3-bodovým ohybem. Podstatou příspěvku je, že tyto charakteristiky se budou určovat z destrukčních zkoušek keramických hlavic a budou použity jako nové vstupy do doposud realizovaných variant výpočtů.",
 address="Škoda výzkum s.r.o.",
 booktitle="Experimentalní Analýza Napětí 2004",
 chapter="11789",
 institution="Škoda výzkum s.r.o.",
 year="2004",
 month="june",
 pages="66",
 publisher="Škoda výzkum s.r.o.",
 type="conference paper"
}