Publication detail

Výpočtové modelování napjatosti v keramické hlavici kyčelní endoprotézy při šikmém zatížení

FUIS, V.

Original Title

Výpočtové modelování napjatosti v keramické hlavici kyčelní endoprotézy při šikmém zatížení

Czech Title

Výpočtové modelování napjatosti v keramické hlavici kyčelní endoprotézy při šikmém zatížení

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek prezentuje výsledky výpočtového modelování v prvcích totální kyčelní endoprotézy, přičemž zatížení uvedené soustavy je šikmé a blíží se zatížení fyziologickému. V modelu jsou uvažovány rotačně symetrické výrobní nepřesnosti na kontaktním spojení hlavice a dříku typu rozdílná kuželovitost dříku a hlavice. Výpočtové modelování napjatosti se realizuje systémem MKP ANSYS. Z výsledků výpočtového modelování vyplývá nárůst hodnot tahových napětí v hlavici u šikmého zatížení soustavy.

Czech abstract

Příspěvek prezentuje výsledky výpočtového modelování v prvcích totální kyčelní endoprotézy, přičemž zatížení uvedené soustavy je šikmé a blíží se zatížení fyziologickému. V modelu jsou uvažovány rotačně symetrické výrobní nepřesnosti na kontaktním spojení hlavice a dříku typu rozdílná kuželovitost dříku a hlavice. Výpočtové modelování napjatosti se realizuje systémem MKP ANSYS. Z výsledků výpočtového modelování vyplývá nárůst hodnot tahových napětí v hlavici u šikmého zatížení soustavy.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT11744,
 author="Vladimír {Fuis}",
 title="Výpočtové modelování napjatosti v keramické hlavici kyčelní endoprotézy při šikmém zatížení",
 annote="Příspěvek prezentuje výsledky výpočtového modelování v prvcích totální kyčelní endoprotézy, přičemž zatížení uvedené soustavy je šikmé a blíží se zatížení fyziologickému. V modelu jsou uvažovány rotačně symetrické výrobní nepřesnosti na kontaktním spojení hlavice a dříku typu rozdílná kuželovitost dříku a hlavice. Výpočtové modelování napjatosti se realizuje systémem MKP ANSYS. Z výsledků výpočtového modelování vyplývá nárůst hodnot tahových napětí v hlavici u šikmého zatížení soustavy.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Applied Mechanics 2004",
 chapter="11744",
 institution="STU Bratislava",
 year="2004",
 month="march",
 pages="67",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}