Publication detail

Plazmochemické ošetření kovových archeologických artefaktů - specifikace parametrů technologického procesu

GROSSMANNOVÁ, H. MAZÍK, M. KRČMA, F.

Original Title

Plazmochemické ošetření kovových archeologických artefaktů - specifikace parametrů technologického procesu

Czech Title

Plazmochemické ošetření kovových archeologických artefaktů - specifikace parametrů technologického procesu

Language

cs

Original Abstract

Text popisuje možnosti a podmínky aplikace nízkotlakého vodíkového plazmatu pro ochranu železných artefaktů z pohledu specifických konzervátorsko-restaurátorských parametrů tohoto procesu. V rámci několikaleté studie byly ošetřeny a analyzovány skupiny modelových i reálných archeologických vzorků rozdílných vlastností. Série experimentů byly byly provedeny za účelem stanovení detailních podmínek - např. vhodná směs pracovních plynů, aplikovaný výkon, režim provozu generátoru, poloha vzorků v recipientu a podobně. Prezentovány jsou i výsledky získané ošetřením čistých minerálů, což umožnilo lépe definovat celý chemicko-fyzikální princip působení plazmatu na korodované železné materiály. Pro detailní hodnocení vzorků byla využita řada analytických zařízení, primárně elektronová mikroskopie, SEM-EDX a XRD.

Czech abstract

Text popisuje možnosti a podmínky aplikace nízkotlakého vodíkového plazmatu pro ochranu železných artefaktů z pohledu specifických konzervátorsko-restaurátorských parametrů tohoto procesu. V rámci několikaleté studie byly ošetřeny a analyzovány skupiny modelových i reálných archeologických vzorků rozdílných vlastností. Série experimentů byly byly provedeny za účelem stanovení detailních podmínek - např. vhodná směs pracovních plynů, aplikovaný výkon, režim provozu generátoru, poloha vzorků v recipientu a podobně. Prezentovány jsou i výsledky získané ošetřením čistých minerálů, což umožnilo lépe definovat celý chemicko-fyzikální princip působení plazmatu na korodované železné materiály. Pro detailní hodnocení vzorků byla využita řada analytických zařízení, primárně elektronová mikroskopie, SEM-EDX a XRD.

Documents

BibTex


@article{BUT117070,
 author="Hana {Grossmannová} and František {Krčma}",
 title="Plazmochemické ošetření kovových archeologických artefaktů - specifikace parametrů technologického procesu",
 annote="Text popisuje možnosti a podmínky aplikace nízkotlakého vodíkového plazmatu pro ochranu železných artefaktů z pohledu specifických konzervátorsko-restaurátorských parametrů tohoto procesu. V rámci několikaleté studie byly ošetřeny a analyzovány skupiny modelových i reálných archeologických vzorků rozdílných vlastností. Série experimentů byly byly provedeny za účelem stanovení detailních podmínek - např. vhodná směs pracovních plynů, aplikovaný výkon, režim provozu generátoru, poloha vzorků v recipientu a podobně. Prezentovány jsou i výsledky získané ošetřením čistých minerálů, což umožnilo lépe definovat celý chemicko-fyzikální princip působení plazmatu na korodované železné materiály. Pro detailní hodnocení vzorků byla využita řada analytických zařízení, primárně elektronová mikroskopie, SEM-EDX a XRD.",
 address="Technické muzeum v Brně",
 chapter="117070",
 howpublished="print",
 institution="Technické muzeum v Brně",
 number="1",
 volume="2015",
 year="2015",
 month="september",
 pages="61--65",
 publisher="Technické muzeum v Brně",
 type="journal article - other"
}