Publication detail

Vliv aditiv na tepelnou vodivost paliv lehkovodních reaktorů

FORAL, Š. SALAMON, D. KATOVSKÝ, K.

Original Title

Vliv aditiv na tepelnou vodivost paliv lehkovodních reaktorů

Czech Title

Vliv aditiv na tepelnou vodivost paliv lehkovodních reaktorů

Language

cs

Original Abstract

Článek se věnuje výzkumu zvýšení tepelné vodivosti paliv lehkovodních jaderných reaktorů přidáním sekundární fáze do matrice paliva. Je rozebrána problematika nízké tepelné vodivosti paliv lehkovodních jaderných reaktorů se zřetelem na její praktické dopady. Dále jsou popsány možné přísady, které jsou v současné době zkoumány pro zvýšení tepelné vodivosti.

Czech abstract

Článek se věnuje výzkumu zvýšení tepelné vodivosti paliv lehkovodních jaderných reaktorů přidáním sekundární fáze do matrice paliva. Je rozebrána problematika nízké tepelné vodivosti paliv lehkovodních jaderných reaktorů se zřetelem na její praktické dopady. Dále jsou popsány možné přísady, které jsou v současné době zkoumány pro zvýšení tepelné vodivosti.

Documents

BibTex


@article{BUT115526,
 author="Štěpán {Foral} and David {Salamon} and Karel {Katovský}",
 title="Vliv aditiv na tepelnou vodivost paliv lehkovodních reaktorů",
 annote="Článek se věnuje výzkumu zvýšení tepelné vodivosti paliv lehkovodních jaderných reaktorů přidáním sekundární fáze do matrice paliva. Je rozebrána problematika nízké tepelné vodivosti paliv lehkovodních jaderných reaktorů se zřetelem na její praktické dopady. Dále jsou popsány možné přísady, které jsou v současné době zkoumány pro zvýšení tepelné vodivosti.",
 address="Státní úřad pro jadernou bezpečnost",
 chapter="115526",
 howpublished="print",
 institution="Státní úřad pro jadernou bezpečnost",
 number="5-6",
 volume="23",
 year="2015",
 month="july",
 pages="147--153",
 publisher="Státní úřad pro jadernou bezpečnost",
 type="journal article - other"
}