Publication detail

Iontová dysbalance, změny acidobazické rovnováhy a časových intervalů EKG u dialyzovaných nemocných

ŠTRBKOVÁ, L.

Original Title

Iontová dysbalance, změny acidobazické rovnováhy a časových intervalů EKG u dialyzovaných nemocných

Czech Title

Iontová dysbalance, změny acidobazické rovnováhy a časových intervalů EKG u dialyzovaných nemocných

Language

cs

Original Abstract

Podkladem mechanické práce srdce jsou elektrické změny na úrovni srdeční buňky. Tyto elektrické změny jsou primárně ovlivněny rozložením iontů intra- a extracelulárně. Pro fyziologickou regulaci homeostázy iontů v organismu hrají velmi důležitou roli ledviny. V případě selhávání ledvinných funkcí se zastoupení iontů mění. Cílem předložené práce je pozovnání nejenom mineralogramů a hodnot acidobazické rovnováhy před a po dialýze, ale také možné změny časových intervalů EKG před a po dialýze u těchto nemocných. Práce se současně věnuje popisu elektrokardiografických signálů a využití programu pro jejích analýzu. K vytvořeni algoritmu pro analýzu EKG záznamu bylo užito signálů z dostupné databáze „PhysioBank“.

Czech abstract

Podkladem mechanické práce srdce jsou elektrické změny na úrovni srdeční buňky. Tyto elektrické změny jsou primárně ovlivněny rozložením iontů intra- a extracelulárně. Pro fyziologickou regulaci homeostázy iontů v organismu hrají velmi důležitou roli ledviny. V případě selhávání ledvinných funkcí se zastoupení iontů mění. Cílem předložené práce je pozovnání nejenom mineralogramů a hodnot acidobazické rovnováhy před a po dialýze, ale také možné změny časových intervalů EKG před a po dialýze u těchto nemocných. Práce se současně věnuje popisu elektrokardiografických signálů a využití programu pro jejích analýzu. K vytvořeni algoritmu pro analýzu EKG záznamu bylo užito signálů z dostupné databáze „PhysioBank“.

Documents

BibTex


@proceedings{BUT114416,
 author="Lenka {Štrbková}",
 title="Iontová dysbalance, změny acidobazické rovnováhy a časových intervalů EKG u dialyzovaných nemocných",
 annote="Podkladem mechanické práce srdce jsou elektrické změny na úrovni srdeční buňky. Tyto
elektrické změny jsou primárně ovlivněny rozložením iontů intra- a extracelulárně. Pro
fyziologickou regulaci homeostázy iontů v organismu hrají velmi důležitou roli ledviny. V případě
selhávání ledvinných funkcí se zastoupení iontů mění. Cílem předložené práce je pozovnání
nejenom mineralogramů a hodnot acidobazické rovnováhy před a po dialýze, ale také možné změny
časových intervalů EKG před a po dialýze u těchto nemocných.
Práce se současně věnuje popisu elektrokardiografických signálů a využití programu pro
jejích analýzu. K vytvořeni algoritmu pro analýzu EKG záznamu bylo užito signálů z dostupné
databáze „PhysioBank“.",
 address="Masarykova univerzita",
 booktitle="55. studentská vědecká konference. 18. května 2011. Program a sborník abstraktů",
 chapter="114416",
 howpublished="print",
 institution="Masarykova univerzita",
 year="2011",
 month="may",
 publisher="Masarykova univerzita",
 type="conference proceedings"
}