Publication detail

MOBILNÍ AUTOMATICKÝ ASTRONOMICKÝ SYSTÉM - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VÝPOČET ASTRONOMICKO GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK

MACHOTKA, R. KRATOCHVÍL, R. KURUC, M. VOLAŘÍK, T. JURČÍK, J.

Original Title

MOBILNÍ AUTOMATICKÝ ASTRONOMICKÝ SYSTÉM - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VÝPOČET ASTRONOMICKO GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK

Czech Title

MOBILNÍ AUTOMATICKÝ ASTRONOMICKÝ SYSTÉM - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VÝPOČET ASTRONOMICKO GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK

Language

cs

Original Abstract

Určování astronomicko-geodetických tížnicových odchylek v geodetické astronomii vyžaduje speciální vybavení. Unikátní Mobilní Automatický Astronomický Systém č. 1 (MAAS-1), vyvinutý na Ústavu geodézie VUT FAST, jehož základem jsou motorizovaná totální stanice, CCD kamera a notebook, byl testován a výsledky porovnány s jinými přístroji používanými pro astronomické měření (Cirkumzenital VÚGTK 50/500 a digitální zenitová kamera TZK2-D). Zjištěná vnější přesnost v jednotlivých složkách astronomicko geodetických tížnicových odchylek byla v rozmezí 0,2- 0,3 za hodinovou observaci. Prezentace se bude věnovat hlavně poslednímu z mnoha měření (srpen 2014, Kralický Sněžník).

Czech abstract

Určování astronomicko-geodetických tížnicových odchylek v geodetické astronomii vyžaduje speciální vybavení. Unikátní Mobilní Automatický Astronomický Systém č. 1 (MAAS-1), vyvinutý na Ústavu geodézie VUT FAST, jehož základem jsou motorizovaná totální stanice, CCD kamera a notebook, byl testován a výsledky porovnány s jinými přístroji používanými pro astronomické měření (Cirkumzenital VÚGTK 50/500 a digitální zenitová kamera TZK2-D). Zjištěná vnější přesnost v jednotlivých složkách astronomicko geodetických tížnicových odchylek byla v rozmezí 0,2- 0,3 za hodinovou observaci. Prezentace se bude věnovat hlavně poslednímu z mnoha měření (srpen 2014, Kralický Sněžník).

Documents

BibTex


@proceedings{BUT111402,
 author="Radovan {Machotka} and Richard {Kratochvíl} and Michal {Kuruc} and Tomáš {Volařík} and Josef {Jurčík}",
 title="MOBILNÍ AUTOMATICKÝ ASTRONOMICKÝ SYSTÉM - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VÝPOČET ASTRONOMICKO GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK",
 annote="Určování astronomicko-geodetických tížnicových odchylek v geodetické astronomii vyžaduje speciální vybavení. Unikátní Mobilní Automatický Astronomický Systém č. 1 (MAAS-1), vyvinutý na Ústavu geodézie VUT FAST, jehož základem jsou motorizovaná totální stanice, CCD kamera a notebook, byl testován a výsledky porovnány s jinými přístroji používanými pro astronomické měření (Cirkumzenital VÚGTK 50/500 a digitální zenitová kamera TZK2-D). Zjištěná vnější přesnost v jednotlivých složkách astronomicko geodetických tížnicových odchylek byla v rozmezí 0,2- 0,3 za hodinovou observaci. Prezentace se bude věnovat hlavně poslednímu z mnoha měření (srpen 2014, Kralický Sněžník).",
 address="Stowarzyszenie Geodetów Polskich",
 chapter="111402",
 howpublished="print",
 institution="Stowarzyszenie Geodetów Polskich",
 year="2014",
 month="august",
 pages="26--26",
 publisher="Stowarzyszenie Geodetów Polskich",
 type="conference proceedings"
}