Publication detail

VÝROBA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU Z DRUHOTNÝCH SUROVIN A JEHO ZMĚNY TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ VLIVEM TEPLOTY

KALUŽOVÁ, A. PĚNČÍK, J. MATĚJKA, L.

Original Title

VÝROBA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU Z DRUHOTNÝCH SUROVIN A JEHO ZMĚNY TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ VLIVEM TEPLOTY

Czech Title

VÝROBA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU Z DRUHOTNÝCH SUROVIN A JEHO ZMĚNY TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ VLIVEM TEPLOTY

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku se pojednává o vývoji izolačního materiálu, jenž je tvořen výhradně z druhotných surovin. Realizovaný výrobek je šetrný k vnějšímu okolí, poněvadž dochází k úbytku odpadních materiálů na skládkách a ke snižování spotřeby přírodních zdrojů. Základní složku při výrobě izolačního materiálu tvoří odpadní polymery, které podléhají chemickým změnám velmi pomalu. Přidáním granulátu z odpadního skla do polymerní výplně vzniká částicový kompozit. Uspořádání jednotlivých vrstev a hmotnostní poměr pojiva a plniva ovlivňuje hodnotu součinitele tepelné vodivosti izolačního materiálu. Tato hodnota je však závislá také na působení vnějšího prostředí. Měření je zaměřeno na vliv teploty na hodnotu součinitele tepelné vodivosti.

Czech abstract

V příspěvku se pojednává o vývoji izolačního materiálu, jenž je tvořen výhradně z druhotných surovin. Realizovaný výrobek je šetrný k vnějšímu okolí, poněvadž dochází k úbytku odpadních materiálů na skládkách a ke snižování spotřeby přírodních zdrojů. Základní složku při výrobě izolačního materiálu tvoří odpadní polymery, které podléhají chemickým změnám velmi pomalu. Přidáním granulátu z odpadního skla do polymerní výplně vzniká částicový kompozit. Uspořádání jednotlivých vrstev a hmotnostní poměr pojiva a plniva ovlivňuje hodnotu součinitele tepelné vodivosti izolačního materiálu. Tato hodnota je však závislá také na působení vnějšího prostředí. Měření je zaměřeno na vliv teploty na hodnotu součinitele tepelné vodivosti.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT97524,
 author="Alena {Kalužová} and Jan {Pěnčík} and Libor {Matějka}",
 title="VÝROBA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU Z DRUHOTNÝCH SUROVIN A JEHO ZMĚNY TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ VLIVEM TEPLOTY",
 annote="V příspěvku se pojednává o vývoji izolačního materiálu, jenž je tvořen výhradně z druhotných surovin. Realizovaný výrobek je šetrný k vnějšímu okolí, poněvadž dochází k úbytku odpadních materiálů na skládkách a ke snižování spotřeby přírodních zdrojů. Základní složku při výrobě izolačního materiálu tvoří odpadní polymery, které podléhají chemickým změnám velmi pomalu. Přidáním granulátu z odpadního skla do polymerní výplně vzniká částicový kompozit. Uspořádání jednotlivých vrstev a hmotnostní poměr pojiva a plniva ovlivňuje hodnotu součinitele tepelné vodivosti izolačního materiálu. Tato hodnota je však závislá také na působení vnějšího prostředí. Měření je zaměřeno na vliv teploty na hodnotu součinitele tepelné vodivosti.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="Mezinárodní stavební konference CzechSTAV 2012",
 chapter="97524",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Magnanimitas",
 year="2012",
 month="october",
 pages="1--5",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}