Publication detail

Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách

RAČEK, J.

Original Title

Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách

Czech Title

Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách

Language

cs

Original Abstract

Snížená kvalita a vydatnost vodních zdrojů způsobená suchem a měnícími se klimatickými podmínkami vede společně se zvyšováním cen vodného a stočného ke koncepci opětovného využití odpadních a dešťových vod již v místě vzniku. Tato koncepce založená na využití alternativního zdroje vody by nemusela vykazovat tak přísné parametry jako u vody pitné.

Czech abstract

Snížená kvalita a vydatnost vodních zdrojů způsobená suchem a měnícími se klimatickými podmínkami vede společně se zvyšováním cen vodného a stočného ke koncepci opětovného využití odpadních a dešťových vod již v místě vzniku. Tato koncepce založená na využití alternativního zdroje vody by nemusela vykazovat tak přísné parametry jako u vody pitné.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT89509,
 author="Jakub {Raček}",
 title="Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách",
 annote="Snížená kvalita a vydatnost vodních zdrojů způsobená suchem a měnícími se klimatickými podmínkami vede společně se zvyšováním cen vodného a stočného ke koncepci opětovného využití odpadních a dešťových vod již v místě vzniku. Tato koncepce založená na využití alternativního zdroje vody by nemusela vykazovat tak přísné parametry jako u vody pitné.",
 address="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="JUNIORSTAV 2012",
 chapter="89509",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 year="2012",
 month="january",
 pages="321--329",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}