Product detail

Odporový monitor

ŘEZNÍČEK, M. JANKOVSKÝ, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Konstrukce tiskového motivu sloužícího k ověření hodnoty odporovách past. Obsahuje motiv vodivé, odporové případně posklívací pasty. Jedná se o řady odporů s přesně definovanými rozměry. K vyhodnocení slouží software vytvořený v aplikaci Microsoft Excel.

Keywords

Odporový monitor, tlustá vrstva, vlastnosti past

Create date

05.05.2010

Location

laboratoř 0.64

Documents