Product detail

Jednoportový širokopásmový vektorový obvodový analyzátor na principu šestibranu pro rozsah 50MHz - 2680MHz, Realizace v rámci řešení projektu: MSM0021630513 "Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM)"

URBANEC, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o měřící systém sestávající z VF části, analogového předzpracování, vzorkování a výpočetní části na PC. Pokrývá měřící rozsah 50MHz - 2680MHz, software řídí použitý generátor pomocí GPIB sběrnice. Ten je použit i pro kalibraci měřících detektorů.

Keywords

Vektorový obvodový analyzátor, šestibran,

Create date

18.06.2008

Location

PA-737, UREL FEKT VUT, Purkyňova 118, Brno, 612 00.

Documents