Publication detail

Analýza nejistot ve vibrodiagnostice

ZUTH, D.

Original Title

Analýza nejistot ve vibrodiagnostice

Czech Title

Analýza nejistot ve vibrodiagnostice

Language

cs

Original Abstract

Významným oborem nejen v rámci strojírenského průmyslu je obor technická diagnostika. Důvod je zřejmý, pokud technická diagnostika včasným zásahem zabrání provozním problémům a poruchám, může být výroba efektivnější a při včasném odvrácení havárie může kromě ekonomických úspor zachránit i lidské životy. V rámci strojírenství většina současných zařízení pracuje jako točivé stroje u kterých je vhodné využít vibrodiagnostiku. Všechny diagnostické systémy vychází z měření určité veličiny či několika veličin a na jejich základě se určí prognóza. A pokud se jedná o měření, je nutné právě zde dodržovat platnou legislativu, která nařizuje pro prezentaci výsledků měření použit nejistoty. V oboru vibrodiagnostiky je však zavedení nejistot měření složitější, než je tomu v jiných oborech, kvůli vyhodnocování vibrací (výchylky, rychlosti nebo zrychlení vibrací), které mají určitá specifika oproti ostatním veličinám. Tato práce se zabývá problematikou nejistot měření a začleněním této problematiky do oboru vibrodiagnostiky. Analýza spočívá v důkladném popisu většiny významných zdrojů nejistot a pomocí experimentů nebo simulací, stanovit jejich maximální a minimální vliv na výsledek měření. Poté je provedeno vyhodnocení těchto získaných dat (dle platných mezinárodních předpisů) a jejich grafické znázornění. Nechybí ani doporučení na snížení negativních vlivů a zpřesnění výsledku pomocí korekce měření. Získané výpočty jsou opět znázorněny graficky. Výsledkem práce je podrobný návod pro řešení této problematiky, nejen v oboru vibrodiagnostiky, ale i v jiných odvětvích, kde je měřená veličina získávána pomocí složitějšího měřicího řetězce.

Czech abstract

Významným oborem nejen v rámci strojírenského průmyslu je obor technická diagnostika. Důvod je zřejmý, pokud technická diagnostika včasným zásahem zabrání provozním problémům a poruchám, může být výroba efektivnější a při včasném odvrácení havárie může kromě ekonomických úspor zachránit i lidské životy. V rámci strojírenství většina současných zařízení pracuje jako točivé stroje u kterých je vhodné využít vibrodiagnostiku. Všechny diagnostické systémy vychází z měření určité veličiny či několika veličin a na jejich základě se určí prognóza. A pokud se jedná o měření, je nutné právě zde dodržovat platnou legislativu, která nařizuje pro prezentaci výsledků měření použit nejistoty. V oboru vibrodiagnostiky je však zavedení nejistot měření složitější, než je tomu v jiných oborech, kvůli vyhodnocování vibrací (výchylky, rychlosti nebo zrychlení vibrací), které mají určitá specifika oproti ostatním veličinám. Tato práce se zabývá problematikou nejistot měření a začleněním této problematiky do oboru vibrodiagnostiky. Analýza spočívá v důkladném popisu většiny významných zdrojů nejistot a pomocí experimentů nebo simulací, stanovit jejich maximální a minimální vliv na výsledek měření. Poté je provedeno vyhodnocení těchto získaných dat (dle platných mezinárodních předpisů) a jejich grafické znázornění. Nechybí ani doporučení na snížení negativních vlivů a zpřesnění výsledku pomocí korekce měření. Získané výpočty jsou opět znázorněny graficky. Výsledkem práce je podrobný návod pro řešení této problematiky, nejen v oboru vibrodiagnostiky, ale i v jiných odvětvích, kde je měřená veličina získávána pomocí složitějšího měřicího řetězce.

Documents

BibTex


@phdthesis{BUT67011,
  author="Daniel {Zuth}",
  title="Analýza nejistot ve vibrodiagnostice",
  annote="Významným oborem nejen v rámci strojírenského průmyslu je obor technická diagnostika. Důvod je zřejmý, pokud technická diagnostika včasným zásahem zabrání provozním problémům a poruchám, může být výroba efektivnější a při včasném odvrácení havárie může kromě ekonomických úspor zachránit i lidské životy. V rámci strojírenství většina současných zařízení pracuje jako točivé stroje u kterých je vhodné využít vibrodiagnostiku. 
Všechny  diagnostické systémy vychází z měření určité veličiny či několika veličin a na jejich základě se určí prognóza. A pokud se jedná o měření, je nutné právě zde dodržovat platnou legislativu, která nařizuje pro prezentaci výsledků měření použit nejistoty. V oboru vibrodiagnostiky je však zavedení nejistot měření složitější, než je tomu v jiných oborech, kvůli vyhodnocování vibrací (výchylky, rychlosti nebo zrychlení vibrací), které mají určitá specifika oproti ostatním veličinám. 
Tato práce se zabývá problematikou nejistot měření a začleněním této problematiky do oboru vibrodiagnostiky. Analýza spočívá v důkladném popisu většiny významných zdrojů nejistot a pomocí experimentů nebo simulací, stanovit jejich maximální a minimální vliv na výsledek měření. Poté je provedeno vyhodnocení těchto získaných dat (dle platných mezinárodních předpisů) a jejich grafické znázornění. Nechybí ani doporučení na snížení negativních vlivů a zpřesnění výsledku pomocí korekce měření. Získané výpočty jsou opět znázorněny graficky.
Výsledkem práce je podrobný návod pro řešení této problematiky, nejen v oboru vibrodiagnostiky, ale i v jiných odvětvích, kde je měřená veličina získávána pomocí složitějšího měřicího řetězce.",
  chapter="67011",
  year="2009",
  month="november",
  type="dissertation"
}