Publication detail

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Geodézie ve stavebnictví.

ŠVÁBENSKÝ, O. VITULA, A. BUREŠ, J.

Original Title

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Geodézie ve stavebnictví.

Czech Title

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Geodézie ve stavebnictví.

Language

cs

Original Abstract

Studijní opora pro studijní programy s kombinovanou formou studia.

Czech abstract

Studijní opora pro studijní programy s kombinovanou formou studia.

Documents

BibTex


@misc{BUT59288,
 author="Otakar {Švábenský} and Alexej {Vitula} and Jiří {Bureš}",
 title="INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Geodézie ve stavebnictví.",
 annote="Studijní opora pro studijní programy s kombinovanou formou studia.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="59288",
 institution="VUT v Brně",
 year="2006",
 month="december",
 pages="1--110",
 publisher="VUT v Brně",
 type="course reader"
}