Publication detail

METODY POROZIMETRICKÉHO HODNOCENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

BAYER, P.

Original Title

METODY POROZIMETRICKÉHO HODNOCENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Czech Title

METODY POROZIMETRICKÉHO HODNOCENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Language

cs

Original Abstract

Zatvrdlý beton, cementové malty a obecně kompozity na bázi p-cementu, mají určitou pórovou strukturu. Otevřenými póry mohou do materiálu difundovat různé plyny a kapaliny z okolního prostředí. Tyto látky pak ovlivňují vlastnosti materiálu, zejména dochází ke korozním dějům, a to jak samotného silikátového materiálu, tak i výztužných ocelových prvků. Pro zhodnocení vlivu působení korozních látek na cementové kompozity se stanovuje zastoupení pórů určitého průměru a celkový objem pórů; tyto údaje slouží pro představu pórové struktury materiálu. Existuje řada metod stanovení pórové struktury; v TL jsou popsány metody nejčastěji používané pro zkoumání látek používaných ve stavebnictví.

Czech abstract

Zatvrdlý beton, cementové malty a obecně kompozity na bázi p-cementu, mají určitou pórovou strukturu. Otevřenými póry mohou do materiálu difundovat různé plyny a kapaliny z okolního prostředí. Tyto látky pak ovlivňují vlastnosti materiálu, zejména dochází ke korozním dějům, a to jak samotného silikátového materiálu, tak i výztužných ocelových prvků. Pro zhodnocení vlivu působení korozních látek na cementové kompozity se stanovuje zastoupení pórů určitého průměru a celkový objem pórů; tyto údaje slouží pro představu pórové struktury materiálu. Existuje řada metod stanovení pórové struktury; v TL jsou popsány metody nejčastěji používané pro zkoumání látek používaných ve stavebnictví.

Documents

BibTex


@inbook{BUT55557,
 author="Patrik {Bayer}",
 title="METODY POROZIMETRICKÉHO HODNOCENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ",
 annote="Zatvrdlý beton, cementové malty a obecně kompozity na bázi p-cementu, mají určitou pórovou strukturu. Otevřenými póry mohou do materiálu difundovat různé plyny a kapaliny z okolního prostředí. Tyto látky pak ovlivňují vlastnosti materiálu, zejména dochází ke korozním dějům, a to jak samotného silikátového materiálu, tak i výztužných ocelových prvků. Pro zhodnocení vlivu působení korozních látek na cementové kompozity se stanovuje zastoupení pórů určitého průměru a celkový objem pórů; tyto údaje slouží pro představu pórové struktury materiálu. Existuje řada metod stanovení pórové struktury; v TL jsou popsány metody nejčastěji používané pro zkoumání látek používaných ve stavebnictví.",
 booktitle="Technické listy 2007",
 chapter="55557",
 edition="1",
 year="2007",
 month="november",
 pages="1--2",
 type="book chapter"
}