Publication detail

Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie

ZICH, R.

Original Title

Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie

Czech Title

Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie

Language

cs

Original Abstract

Koncepce úspěchuschopnosti je přístupem pohlížejícím na chování firmy z pohledu úspěchu, strategie, konkurenceschopnosti a konkurence. Každý z těchto prvků má v dané koncepci specifické vymezení a svoji nezastupitelnou úlohu. Tento přístup je možné chápat nejen jako alternativu, ale také jako doplňující přístup k vymezení strategie firmy. Integruje klasické přístupy s novými požadavky a umožňuje jejich lepší využití ve stávajícím prostředí. Jeho zásadní charakteristiky lze shrnout do následujících bodů: - specifická terminologie - klíčovým pojmem je právě samotná úspěchuschopnost označující schopnost dosahovat za konkrétních podmínek předem stanovených cílů na požadované úrovni při požadované úrovni rozvoje - komplexní pojímání úspěchu firmy ve vztahu ke všem klíčovým zájmovým skupinám - jsou zde definovány tři hlavní dimenze, které je třeba v rámci hodnocení úspěšnosti firmy postihnout - specifické pojetí konkurence a konkurenčního prostředí, které zahrnuje nejen konkurenční vztahy, ale také vlivy okolí a jejich vzájemnou provázanost - koncepce pracuje s konkurenčním prostorem, ve kterém právě zmíněné vazby mohou představovat klíčové prvky - odlišení různých typů konkurenčních výhody a konkurenceschopnosti, kterou vytváří - koncepce má vlastní klasifikaci konkurenčních výhod, která umožňuje postihnout faktory, které firma využívá velmi komplexně - specifický přístup k implementační úrovni založený na jednoznačně klíčové úloze managementu nejen v okamžiku formulace, ale i při vlastní implementaci - charakteristickým prvkem této koncepce je právě provázanost formulace a implementace strategie - přístup analyzující firmu v souladu s logikou koncepce úspěchuschopnosti, který hodnotí konkurenční výhody firem, způsob jejich rozvoje, možnost řídit a ovlivňovat jejich rozvoj a význam výhod z pohledu konkurence a zákazníků - využití specifického členění konkurenčních výhod a specifický přístup ke konkurenčnímu prostředí vyžaduje, aby tradiční nástroje strategických analýz byly doplněny přístupy, které vychází se základů koncepce úspěchuschopnosti

Czech abstract

Koncepce úspěchuschopnosti je přístupem pohlížejícím na chování firmy z pohledu úspěchu, strategie, konkurenceschopnosti a konkurence. Každý z těchto prvků má v dané koncepci specifické vymezení a svoji nezastupitelnou úlohu. Tento přístup je možné chápat nejen jako alternativu, ale také jako doplňující přístup k vymezení strategie firmy. Integruje klasické přístupy s novými požadavky a umožňuje jejich lepší využití ve stávajícím prostředí. Jeho zásadní charakteristiky lze shrnout do následujících bodů: - specifická terminologie - klíčovým pojmem je právě samotná úspěchuschopnost označující schopnost dosahovat za konkrétních podmínek předem stanovených cílů na požadované úrovni při požadované úrovni rozvoje - komplexní pojímání úspěchu firmy ve vztahu ke všem klíčovým zájmovým skupinám - jsou zde definovány tři hlavní dimenze, které je třeba v rámci hodnocení úspěšnosti firmy postihnout - specifické pojetí konkurence a konkurenčního prostředí, které zahrnuje nejen konkurenční vztahy, ale také vlivy okolí a jejich vzájemnou provázanost - koncepce pracuje s konkurenčním prostorem, ve kterém právě zmíněné vazby mohou představovat klíčové prvky - odlišení různých typů konkurenčních výhody a konkurenceschopnosti, kterou vytváří - koncepce má vlastní klasifikaci konkurenčních výhod, která umožňuje postihnout faktory, které firma využívá velmi komplexně - specifický přístup k implementační úrovni založený na jednoznačně klíčové úloze managementu nejen v okamžiku formulace, ale i při vlastní implementaci - charakteristickým prvkem této koncepce je právě provázanost formulace a implementace strategie - přístup analyzující firmu v souladu s logikou koncepce úspěchuschopnosti, který hodnotí konkurenční výhody firem, způsob jejich rozvoje, možnost řídit a ovlivňovat jejich rozvoj a význam výhod z pohledu konkurence a zákazníků - využití specifického členění konkurenčních výhod a specifický přístup ke konkurenčnímu prostředí vyžaduje, aby tradiční nástroje strategických analýz byly doplněny přístupy, které vychází se základů koncepce úspěchuschopnosti

Documents

BibTex


@article{BUT49964,
 author="Robert {Zich}",
 title="Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie",
 annote="Koncepce úspěchuschopnosti je přístupem pohlížejícím na chování firmy z pohledu úspěchu, strategie, konkurenceschopnosti a konkurence. Každý z těchto prvků má v dané koncepci specifické vymezení a svoji nezastupitelnou úlohu. Tento přístup je možné chápat nejen jako alternativu, ale také jako doplňující přístup k vymezení strategie firmy. Integruje klasické přístupy s novými požadavky a umožňuje jejich lepší využití ve stávajícím prostředí. Jeho zásadní charakteristiky lze shrnout do následujících bodů:
- specifická terminologie - klíčovým pojmem je právě samotná úspěchuschopnost označující schopnost dosahovat za konkrétních podmínek předem stanovených cílů na požadované úrovni při požadované úrovni rozvoje
- komplexní pojímání úspěchu firmy ve vztahu ke všem klíčovým zájmovým skupinám - jsou zde definovány tři hlavní dimenze, které je třeba v rámci hodnocení úspěšnosti firmy postihnout
- specifické pojetí konkurence a konkurenčního prostředí, které zahrnuje nejen konkurenční vztahy, ale také vlivy okolí a jejich vzájemnou provázanost - koncepce pracuje s konkurenčním prostorem, ve kterém právě zmíněné vazby mohou představovat klíčové prvky
- odlišení různých typů konkurenčních výhody a konkurenceschopnosti, kterou vytváří - koncepce má vlastní klasifikaci konkurenčních výhod, která umožňuje postihnout faktory, které firma využívá velmi komplexně
- specifický přístup k implementační úrovni založený na jednoznačně klíčové úloze managementu nejen v okamžiku formulace, ale i při vlastní implementaci - charakteristickým prvkem této koncepce je právě provázanost formulace a implementace strategie
- přístup analyzující firmu v souladu s logikou koncepce úspěchuschopnosti, který hodnotí konkurenční výhody firem, způsob jejich rozvoje, možnost řídit a ovlivňovat jejich rozvoj a význam výhod z pohledu konkurence a zákazníků - využití specifického členění konkurenčních výhod a specifický přístup ke konkurenčnímu prostředí vyžaduje, aby tradiční nástroje strategických analýz byly doplněny přístupy, které vychází se základů koncepce úspěchuschopnosti",
 chapter="49964",
 journal="E a M: Ekonomie a Management",
 number="1",
 volume="10",
 year="2010",
 month="march",
 pages="60--74",
 type="journal article - other"
}