Publication detail

Pojetí profesionálního manažera v České republice

NOVÁK, P.

Original Title

Pojetí profesionálního manažera v České republice

Czech Title

Pojetí profesionálního manažera v České republice

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o pojetí profesionálního manažera. Pojem profesionalita a charakteristika profesionálního manažera nejsou jednoznačně vymezeny, chápány a respektovány v oblasti současného českého managementu. Základem tohoto pojednání je provedený výzkum mezi 112 manažery na střední a vyšší úrovni managementu společností v České republice. V článku je blíže popsána metoda provedeného výzkumu a postup při vyhodnocování získaných odpovědí manažerů na dvě základní otázky. Odpovědi byly zaznamenány a poté transformovány do elektronické podoby pro následné vyhodnocení, které je podrobně popsáno ve výsledkové části. Na základě opakování charakteristik v odpovědích byly stanoveny kategorie, u nichž byla zjišťována četnost výskytu charakteristik. Výsledkem je vymezení pojmů "profesionalita" a charakteristika "profesionálního manažera" uvedením a mírou výskytu kategorie. V závěru článku jsou diskutovány výsledky výzkumu s již publikovanými pracemi a jsou uvedeny možnosti budoucího vývoje.

Czech abstract

Článek pojednává o pojetí profesionálního manažera. Pojem profesionalita a charakteristika profesionálního manažera nejsou jednoznačně vymezeny, chápány a respektovány v oblasti současného českého managementu. Základem tohoto pojednání je provedený výzkum mezi 112 manažery na střední a vyšší úrovni managementu společností v České republice. V článku je blíže popsána metoda provedeného výzkumu a postup při vyhodnocování získaných odpovědí manažerů na dvě základní otázky. Odpovědi byly zaznamenány a poté transformovány do elektronické podoby pro následné vyhodnocení, které je podrobně popsáno ve výsledkové části. Na základě opakování charakteristik v odpovědích byly stanoveny kategorie, u nichž byla zjišťována četnost výskytu charakteristik. Výsledkem je vymezení pojmů "profesionalita" a charakteristika "profesionálního manažera" uvedením a mírou výskytu kategorie. V závěru článku jsou diskutovány výsledky výzkumu s již publikovanými pracemi a jsou uvedeny možnosti budoucího vývoje.

Documents

BibTex


@article{BUT45310,
 author="Petr {Novák}",
 title="Pojetí profesionálního manažera v České republice",
 annote="Článek pojednává o pojetí profesionálního manažera. Pojem profesionalita a charakteristika profesionálního manažera nejsou jednoznačně vymezeny, chápány a respektovány v oblasti současného českého managementu. Základem tohoto pojednání je provedený výzkum mezi 112 manažery na střední a vyšší úrovni managementu společností v České republice. 
V článku je blíže popsána metoda provedeného výzkumu a postup při vyhodnocování získaných odpovědí manažerů na dvě základní otázky. Odpovědi byly zaznamenány a poté transformovány do elektronické podoby pro následné vyhodnocení, které je podrobně popsáno ve výsledkové části. Na základě opakování charakteristik v odpovědích byly stanoveny kategorie, u nichž byla zjišťována četnost výskytu charakteristik. 
Výsledkem je vymezení pojmů "profesionalita" a charakteristika "profesionálního manažera" uvedením a mírou výskytu kategorie. V závěru článku jsou diskutovány výsledky výzkumu s již publikovanými pracemi a jsou uvedeny možnosti budoucího vývoje.",
 address="Mendelova univerzita v Brně",
 chapter="45310",
 institution="Mendelova univerzita v Brně",
 journal="Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis",
 number="6",
 volume="LVIII",
 year="2010",
 month="december",
 pages="681--686",
 publisher="Mendelova univerzita v Brně",
 type="journal article - other"
}