Publication detail

Rozšířená teorie Wu-Kingovy rezistivní antény s postupnou vlnou

ŘEZNÍČEK, Z. RAIDA, Z.

Original Title

Rozšířená teorie Wu-Kingovy rezistivní antény s postupnou vlnou

Czech Title

Rozšířená teorie Wu-Kingovy rezistivní antény s postupnou vlnou

Language

cs

Original Abstract

Wu a King navrhli dipól tvořený rezistivní vrstvou,u kterého se měnila jeho rezistivita spojitě ve směru osy jeho ramen. Tímto způsobem bylo dosaženo velmi slabých změn vlastností takto provedené antény pro velmi velké frekvenční rozsahy. To je důvod, proč se takovéto antény často používají jako senzory pro přesná měření elektromagnetických polí a pro vyzařování (popř. detekci) velmi krátkých impulzů. V tomto článku je popisována nová varianta Wu-Kingovy cylindrické antény s bezodrazovou rezistivní zátěží. Originalita zde uváděného řešení spočívá v optimalizaci průběhu rezistivity vrstvy podél ramen dipólu. Je zde prokázáno, že navržená anténa si uchovává charakter antény s postupnou vlnou. Dále jsou popsány možné způsoby realizace rezistivní vrstvy vhodného tvaru.

Czech abstract

Wu a King navrhli dipól tvořený rezistivní vrstvou,u kterého se měnila jeho rezistivita spojitě ve směru osy jeho ramen. Tímto způsobem bylo dosaženo velmi slabých změn vlastností takto provedené antény pro velmi velké frekvenční rozsahy. To je důvod, proč se takovéto antény často používají jako senzory pro přesná měření elektromagnetických polí a pro vyzařování (popř. detekci) velmi krátkých impulzů. V tomto článku je popisována nová varianta Wu-Kingovy cylindrické antény s bezodrazovou rezistivní zátěží. Originalita zde uváděného řešení spočívá v optimalizaci průběhu rezistivity vrstvy podél ramen dipólu. Je zde prokázáno, že navržená anténa si uchovává charakter antény s postupnou vlnou. Dále jsou popsány možné způsoby realizace rezistivní vrstvy vhodného tvaru.

Documents

BibTex


@article{BUT43814,
  author="Zdeněk {Řezníček} and Zbyněk {Raida}",
  title="Rozšířená teorie Wu-Kingovy rezistivní antény s postupnou vlnou",
  annote="Wu a King navrhli dipól tvořený rezistivní vrstvou,u kterého se měnila jeho rezistivita spojitě ve směru osy jeho ramen. Tímto způsobem bylo dosaženo velmi slabých změn vlastností takto provedené antény pro velmi velké frekvenční rozsahy. To je důvod, proč se takovéto antény často používají jako senzory pro přesná měření elektromagnetických polí a pro vyzařování (popř. detekci) velmi krátkých impulzů. V tomto článku je popisována nová varianta Wu-Kingovy cylindrické antény s bezodrazovou rezistivní zátěží. Originalita zde uváděného řešení spočívá v optimalizaci průběhu rezistivity vrstvy podél ramen dipólu. Je zde prokázáno, že navržená anténa si uchovává charakter antény s postupnou vlnou. Dále jsou popsány možné způsoby realizace rezistivní vrstvy vhodného tvaru.",
  chapter="43814",
  number="06058",
  volume="2006",
  year="2006",
  month="december",
  pages="1--10",
  type="journal article - other"
}