Publication detail

Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí

HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P.

Original Title

Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí

Czech Title

Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí

Language

cs

Original Abstract

Na příkladu betonových konstrukcí primárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany jsou uvedeny některé aspekty posouzení aktuální spolehlivosti betonové konstrukce. Vzhledem k interakci teplotního, vlhkostního, radiačního a mechanického namáhání se jedná o poměrně komplikovanou úlohu, ve které jeden typ zatížení (teplotní, vlhkostní i radiační) může vyvodit ve složité mnohokrát staticky neurčité konstrukci silové namáhání, které musí spolehlivě přenést. Vzhledem k plánování prodloužení provozu elektrárny, které je závislé kromě jiného i na aktuální statické spolehlivosti betonové konstrukce, se jedná o významný úkol, jehož vyřešení přispěje k sledování životnosti stavebních konstrukcí v elekrárně.

Czech abstract

Na příkladu betonových konstrukcí primárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany jsou uvedeny některé aspekty posouzení aktuální spolehlivosti betonové konstrukce. Vzhledem k interakci teplotního, vlhkostního, radiačního a mechanického namáhání se jedná o poměrně komplikovanou úlohu, ve které jeden typ zatížení (teplotní, vlhkostní i radiační) může vyvodit ve složité mnohokrát staticky neurčité konstrukci silové namáhání, které musí spolehlivě přenést. Vzhledem k plánování prodloužení provozu elektrárny, které je závislé kromě jiného i na aktuální statické spolehlivosti betonové konstrukce, se jedná o významný úkol, jehož vyřešení přispěje k sledování životnosti stavebních konstrukcí v elekrárně.

Documents

BibTex


@article{BUT41262,
  author="Petr {Hradil} and Vlastislav {Salajka} and Jaroslav {Školař} and Jiří {Šťastný} and Petr {Štěpánek}",
  title="Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí",
  annote="Na příkladu betonových konstrukcí primárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany jsou uvedeny některé aspekty posouzení aktuální spolehlivosti betonové konstrukce. Vzhledem k interakci teplotního, vlhkostního, radiačního a mechanického namáhání se jedná o poměrně komplikovanou úlohu, ve které jeden typ zatížení (teplotní, vlhkostní i radiační) může vyvodit ve složité mnohokrát staticky neurčité konstrukci silové namáhání, které musí spolehlivě přenést. Vzhledem k plánování prodloužení provozu elektrárny, které je závislé kromě jiného i na aktuální statické spolehlivosti betonové konstrukce, se jedná o významný úkol, jehož vyřešení přispěje k sledování životnosti stavebních konstrukcí v elekrárně.",
  chapter="41262",
  number="6",
  volume="2002",
  year="2002",
  month="june",
  pages="32",
  type="journal article - other"
}