Publication detail

Vlastnosti bezslínkových kompozitů po tepelném namáhání

ROVNANÍK, P. ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P.

Original Title

Vlastnosti bezslínkových kompozitů po tepelném namáhání

Czech Title

Vlastnosti bezslínkových kompozitů po tepelném namáhání

Language

cs

Original Abstract

Beton na bázi Portlandského cementu je jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů současnosti. Jedná se o slínkový kompozit, jehož vynikající mechanické vlastnosti jej předurčují pro využití jako nosného konstrukčního materiálu. Také z hlediska protipožární ochrany jej lze považovat za materiál s vysokým bezpečnostním faktorem, neboť je nehořlavý a ani k hoření nijak nepřispívá. Nicméně při vystavení vysokým teplotám nebo ohni dochází k nežádoucí rychlé degradaci, dramatickému poklesu pevností, tvorbě trhlin, případně odprýskávání povrchových vrstev betonu, což omezuje jeho použití pro konstrukce vystavené vysokým teplotám nebo požáru. Tento jev je nebezpečný především u podzemních konstrukcí. Pokud dojde ke vzniku požáru, nárůst teploty může být velice rychlý a ve velmi krátké době (3-10 minut) může dosáhnout až 1200 C. Jednou z možností, jak se vyhnout tomuto problému, je zvýšení protipožární odolnosti betonu, např. změnou složení betonové směsi. Druhou možností je pak použití bezslínkových kompozitních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů (AAS), které vykazují vyšší odolnost vůči působení vysokých teplot.

Czech abstract

Beton na bázi Portlandského cementu je jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů současnosti. Jedná se o slínkový kompozit, jehož vynikající mechanické vlastnosti jej předurčují pro využití jako nosného konstrukčního materiálu. Také z hlediska protipožární ochrany jej lze považovat za materiál s vysokým bezpečnostním faktorem, neboť je nehořlavý a ani k hoření nijak nepřispívá. Nicméně při vystavení vysokým teplotám nebo ohni dochází k nežádoucí rychlé degradaci, dramatickému poklesu pevností, tvorbě trhlin, případně odprýskávání povrchových vrstev betonu, což omezuje jeho použití pro konstrukce vystavené vysokým teplotám nebo požáru. Tento jev je nebezpečný především u podzemních konstrukcí. Pokud dojde ke vzniku požáru, nárůst teploty může být velice rychlý a ve velmi krátké době (3-10 minut) může dosáhnout až 1200 C. Jednou z možností, jak se vyhnout tomuto problému, je zvýšení protipožární odolnosti betonu, např. změnou složení betonové směsi. Druhou možností je pak použití bezslínkových kompozitních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů (AAS), které vykazují vyšší odolnost vůči působení vysokých teplot.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT24513,
 author="Pavel {Rovnaník} and Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
 title="Vlastnosti bezslínkových kompozitů po tepelném namáhání",
 annote="Beton na bázi Portlandského cementu je jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů současnosti. Jedná se o slínkový kompozit, jehož vynikající mechanické vlastnosti jej předurčují pro využití jako nosného konstrukčního materiálu. Také z hlediska protipožární ochrany jej lze považovat za materiál s vysokým bezpečnostním faktorem, neboť je nehořlavý a ani k hoření nijak nepřispívá. Nicméně při vystavení vysokým teplotám nebo ohni dochází k nežádoucí rychlé degradaci, dramatickému poklesu pevností, tvorbě trhlin, případně odprýskávání povrchových vrstev betonu, což omezuje jeho použití pro konstrukce vystavené vysokým teplotám nebo požáru. Tento jev je nebezpečný především u podzemních konstrukcí. Pokud dojde ke vzniku požáru, nárůst teploty může být velice rychlý a ve velmi krátké době (3-10 minut) může dosáhnout až 1200 C. Jednou z možností, jak se vyhnout tomuto problému, je zvýšení protipožární odolnosti betonu, např. změnou složení betonové směsi. Druhou možností je pak použití bezslínkových kompozitních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů (AAS), které vykazují vyšší odolnost vůči působení vysokých teplot.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Zpevňován,í těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007",
 chapter="24513",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 year="2007",
 month="january",
 pages="164--171",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}