Publication detail

Rozpoznávání samohlásek

ORSÁG, F.

Original Title

Rozpoznávání samohlásek

Czech Title

Rozpoznávání samohlásek

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání řeči a neuronovými sítěmi vhodnými k použití v problematice rozpoznávání řeči. Důraz je zde kladen především na rozpoznávání samohlásek v plynulé řeči. V jednotlivých kapitolách je popsána historie a současný stav v této oblast, způsob generace řeči, její popis a parametry, metody, algoritmy a postupy používané při zpracování řeči. Dále jsou zde popsány neuronové sítě typu Backpropagation, LVQ, RCE a Kohonenovy samo se organizující mapy, jejich algoritmy a implementace. S uvedenými neuronovými sítěmi byly provedeny experimenty, jejichž závěry jsou shrnuty v závěrečné kapitole, kde jsou také popsány výhody a nevýhody použití jednotlivých typů sítí.

Czech abstract

Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání řeči a neuronovými sítěmi vhodnými k použití v problematice rozpoznávání řeči. Důraz je zde kladen především na rozpoznávání samohlásek v plynulé řeči. V jednotlivých kapitolách je popsána historie a současný stav v této oblast, způsob generace řeči, její popis a parametry, metody, algoritmy a postupy používané při zpracování řeči. Dále jsou zde popsány neuronové sítě typu Backpropagation, LVQ, RCE a Kohonenovy samo se organizující mapy, jejich algoritmy a implementace. S uvedenými neuronovými sítěmi byly provedeny experimenty, jejichž závěry jsou shrnuty v závěrečné kapitole, kde jsou také popsány výhody a nevýhody použití jednotlivých typů sítí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18898,
 author="Filip {Orság}",
 title="Rozpoznávání samohlásek",
 annote="Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání řeči a neuronovými sítěmi vhodnými k použití v problematice rozpoznávání řeči. Důraz je zde kladen především na rozpoznávání samohlásek v plynulé řeči. V jednotlivých kapitolách je popsána historie a současný stav v této oblast, způsob generace řeči, její popis a parametry, metody, algoritmy a postupy používané při zpracování řeči. Dále jsou zde popsány neuronové sítě typu Backpropagation, LVQ, RCE a Kohonenovy samo se organizující mapy, jejich algoritmy a implementace. S uvedenými neuronovými sítěmi byly provedeny experimenty, jejichž závěry jsou shrnuty v závěrečné kapitole, kde jsou také popsány výhody a nevýhody použití jednotlivých typů sítí.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001",
 chapter="18898",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2001",
 month="december",
 pages="298--300",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}