Product detail

Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR

SALAŠ, P. VYMYSLICKÝ, T. LOŠÁK, M. PEKAŘ, M. BURGOVÁ, J. CHOVANČÍKOVÁ, E. ENEV, V. KNOTOVÁ, D. ROŽNOVSKÝ, J. FRYDRYCH, J. KALINA, M. PELIKÁN J.

Product type

metodika certifikovaná uplatněná

Abstract

Hlavním cílem našeho výzkumu bylo odzkoušení vybraných pomocných půdních látek (PPL) při revitalizaci zemědělské půdy ohrožené suchem. Jako modelová oblast byla vybrána lokalita Hodonín–Pánov, s výskytem písčitých degradovaných půd. Zde byl testován vliv aplikace vysoce kvalitního lignitu z místních zdrojů v kombinaci se syntetickým hydroabsorbentem na zlepšení fyzikálních a chemických vlastností půdy a podmínek pro růst a vývoj vegetace. Aplikace těchto látek vede ke zlepšení retence vody, obsahu organické hmoty a dalších parametrů poškozených půd. V rámci projektu byly odzkoušeny různé druhy jetelovin a trav. Po čtyřech letech výzkumu můžeme konstatovat, že existuje pozitivní efekt PPL jak na polní vzcházivost semen, tak i na následný vývoj vegetace. Výsledky se ale mezi jednotlivými zkoušenými druhy statisticky významně liší a závisí na klimatických podmínkách v jednotlivých letech.

Keywords

Lignit, hydroabsorbent, jeteloviny, trávy, klimatické podmínky, vzcházivost semen, choroby a škůdci

Create date

14.12.2020

Location

FCH VUT

www

Documents