Publication detail

Charakterizace plazmonických antén s využitím elektronové mikroskopie a spektroskopie

HORÁK, M. KŘÁPEK, V. ŠIKOLA, T.

Original Title

Charakterizace plazmonických antén s využitím elektronové mikroskopie a spektroskopie

Czech Title

Charakterizace plazmonických antén s využitím elektronové mikroskopie a spektroskopie

Language

cs

Original Abstract

Tento článek, věnovaný problematice plazmonických antén, se zabývá využitím elektronové mikroskopie a spektroskopie k mapování lokalizovaných povrchových plazmonových rezonancí v kovových nanočásticích a shrnuje současný výzkum skupiny plazmoniky působící na Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství a na Středoevropském technologickém institutu Vysokého učení technického v Brně. Srovnáme dva výrobní postupy plazmonických antén, elektronovou a iontovou litografii, a plazmonické antény vyrobené iontovou litografií z polykrystalického a monokrystalického zlata. Představíme zobrazování elektrického a magnetického pole lokalizovaných povrchových plazmonových rezonancí pomocí STEM-EELS včetně diskuse vlivu experimentálních parametrů. Na závěr představíme nový plazmonický materiál, stříbrný amalgám.

Czech abstract

Tento článek, věnovaný problematice plazmonických antén, se zabývá využitím elektronové mikroskopie a spektroskopie k mapování lokalizovaných povrchových plazmonových rezonancí v kovových nanočásticích a shrnuje současný výzkum skupiny plazmoniky působící na Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství a na Středoevropském technologickém institutu Vysokého učení technického v Brně. Srovnáme dva výrobní postupy plazmonických antén, elektronovou a iontovou litografii, a plazmonické antény vyrobené iontovou litografií z polykrystalického a monokrystalického zlata. Představíme zobrazování elektrického a magnetického pole lokalizovaných povrchových plazmonových rezonancí pomocí STEM-EELS včetně diskuse vlivu experimentálních parametrů. Na závěr představíme nový plazmonický materiál, stříbrný amalgám.

Documents

BibTex


@article{BUT171298,
 author="Michal {Horák} and Vlastimil {Křápek} and Tomáš {Šikola}",
 title="Charakterizace plazmonických antén s využitím elektronové mikroskopie a spektroskopie",
 annote="Tento článek, věnovaný problematice plazmonických antén, se zabývá využitím elektronové mikroskopie a spektroskopie k mapování lokalizovaných povrchových plazmonových rezonancí v kovových nanočásticích a shrnuje současný výzkum skupiny plazmoniky působící na Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství a na Středoevropském technologickém institutu Vysokého učení technického v Brně. Srovnáme dva výrobní postupy plazmonických antén, elektronovou a iontovou litografii, a plazmonické antény vyrobené iontovou litografií z polykrystalického a monokrystalického zlata. Představíme zobrazování elektrického a magnetického pole lokalizovaných povrchových plazmonových rezonancí pomocí STEM-EELS včetně diskuse vlivu experimentálních parametrů. Na závěr představíme nový plazmonický materiál, stříbrný amalgám.",
 address="Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i",
 chapter="171298",
 howpublished="print",
 institution="Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i",
 number="3",
 volume="66",
 year="2021",
 month="march",
 pages="65--69",
 publisher="Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i",
 type="journal article - other"
}