Publication detail

STUDIUM INTERAKCÍ HYALURONAN-AMINOKYSELINY

JUGL, A. PEKAŘ, M.

Original Title

STUDIUM INTERAKCÍ HYALURONAN-AMINOKYSELINY

Czech Title

STUDIUM INTERAKCÍ HYALURONAN-AMINOKYSELINY

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zaměřuje na využití izotermální titrační kalorimetrie (ITC) ke studiu interakcí mezi záporně nabitým polysacharidem hyaluronanem a kladně nabitými aminokyselinami. Byly zkoumány interakce mezi hyaluronanem (9 kDa až 1540 kDa) a oligomery argininu v hydrochloridové formě. Bylo zjištěno, že molekulová hmotnost oligomerního argininu hraje významnou roli při interakci s hyaluronanem. Naopak molekulová hmotnost hyaluronanu ovlivňuje interakce pouze mírně. Pokud je délka oligomeru příliš krátká, k elektrostatickým interakcím s hyaluronanem nedochází.

Czech abstract

Tento článek se zaměřuje na využití izotermální titrační kalorimetrie (ITC) ke studiu interakcí mezi záporně nabitým polysacharidem hyaluronanem a kladně nabitými aminokyselinami. Byly zkoumány interakce mezi hyaluronanem (9 kDa až 1540 kDa) a oligomery argininu v hydrochloridové formě. Bylo zjištěno, že molekulová hmotnost oligomerního argininu hraje významnou roli při interakci s hyaluronanem. Naopak molekulová hmotnost hyaluronanu ovlivňuje interakce pouze mírně. Pokud je délka oligomeru příliš krátká, k elektrostatickým interakcím s hyaluronanem nedochází.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT159766,
 author="Adam {Jugl} and Miloslav {Pekař}",
 title="STUDIUM INTERAKCÍ HYALURONAN-AMINOKYSELINY",
 annote="Tento článek se zaměřuje na využití izotermální titrační kalorimetrie (ITC) ke studiu interakcí mezi záporně nabitým polysacharidem hyaluronanem a kladně nabitými aminokyselinami.
Byly zkoumány interakce mezi hyaluronanem (9 kDa až 1540 kDa) a oligomery argininu v hydrochloridové formě. Bylo zjištěno, že molekulová hmotnost oligomerního argininu hraje významnou roli při interakci s hyaluronanem. Naopak molekulová hmotnost hyaluronanu ovlivňuje interakce pouze mírně. 
Pokud je délka oligomeru příliš krátká, k elektrostatickým interakcím s hyaluronanem nedochází.",
 booktitle="Sborník příspěvků termoanalytického semináře TAS 2019",
 chapter="159766",
 edition="1.",
 howpublished="online",
 year="2019",
 month="november",
 pages="89--95",
 type="conference paper"
}