Publication detail

Určení vybraných vlastností cihelného zdiva při sanaci vlhkosti chemickou metodou

TOMÍČEK, Oldřich BAYER, Patrik ŠUHAJDA, Karel NOVOTNÝ, Miloslav

Original Title

Určení vybraných vlastností cihelného zdiva při sanaci vlhkosti chemickou metodou

Czech Title

Určení vybraných vlastností cihelného zdiva při sanaci vlhkosti chemickou metodou

Language

cs

Original Abstract

v článku jsou rozebrány jednotlivé vlastnosti zejména cihelného zdiva, které mohou ovlivnit aplikaci a účinnost chemické clony jako bariéry bránící vstupu další vlhkosti do konstrukce.

Czech abstract

v článku jsou rozebrány jednotlivé vlastnosti zejména cihelného zdiva, které mohou ovlivnit aplikaci a účinnost chemické clony jako bariéry bránící vstupu další vlhkosti do konstrukce.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT15704,
 author="Oldřich {Tomíček} and Miloslav {Novotný} and Karel {Šuhajda} and Patrik {Bayer}",
 title="Určení vybraných vlastností cihelného zdiva při sanaci vlhkosti chemickou metodou",
 annote="v článku jsou rozebrány jednotlivé vlastnosti zejména cihelného zdiva, které mohou ovlivnit aplikaci a účinnost chemické clony jako bariéry bránící vstupu další vlhkosti do konstrukce.",
 address="Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o.",
 booktitle="Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV TRIECH",
 chapter="15704",
 institution="Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o.",
 year="2005",
 month="march",
 pages="153--156",
 publisher="Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o.",
 type="conference paper"
}