Publication detail

Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce

BARTOŠEK, V. JUROVÁ, M.

Original Title

Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce

Czech Title

Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce

Language

cs

Original Abstract

Potenciál tvorby hodnoty z pohledu zdrojů podnikání, a nikoliv pouze z úzkého pohledu přidané hodnoty vytvořené pracovníky při užití digitálních technologii, se v literatuře téměř nevyskytuje (mj. Ravet, 2012). Malé a mnohé střední podniky nedisponují odborníky na modelování, simulování a optimalizaci procesů a aktivit, ani na zabývání se různými specifickými detaily v řešení digitalizace v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Primárně se zajímají o to, jak je možné stanovovat náklady na digitální technologie, jak lze zjišťovat výkonnost související s digitalizací, jaké organizační aspekty zohlednit a implementovat v rámci řízení podnikání při tvorbě přidané hodnoty pro zákazníky.

Czech abstract

Potenciál tvorby hodnoty z pohledu zdrojů podnikání, a nikoliv pouze z úzkého pohledu přidané hodnoty vytvořené pracovníky při užití digitálních technologii, se v literatuře téměř nevyskytuje (mj. Ravet, 2012). Malé a mnohé střední podniky nedisponují odborníky na modelování, simulování a optimalizaci procesů a aktivit, ani na zabývání se různými specifickými detaily v řešení digitalizace v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Primárně se zajímají o to, jak je možné stanovovat náklady na digitální technologie, jak lze zjišťovat výkonnost související s digitalizací, jaké organizační aspekty zohlednit a implementovat v rámci řízení podnikání při tvorbě přidané hodnoty pro zákazníky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT147990,
 author="Vladimír {Bartošek} and Marie {Jurová}",
 title="Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce",
 annote="Potenciál tvorby hodnoty z pohledu zdrojů podnikání, a nikoliv pouze z úzkého pohledu přidané hodnoty vytvořené pracovníky při užití digitálních technologii, se v literatuře téměř nevyskytuje (mj. Ravet, 2012). Malé a mnohé střední podniky nedisponují odborníky na modelování, simulování a optimalizaci procesů a aktivit, ani na zabývání se různými specifickými detaily v řešení digitalizace v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Primárně se zajímají o to, jak je možné stanovovat náklady na digitální technologie, jak lze zjišťovat výkonnost související s digitalizací, jaké organizační aspekty zohlednit a implementovat v rámci řízení podnikání při tvorbě přidané hodnoty pro zákazníky.",
 address="Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze",
 booktitle="Albín Bráf International Scientific Conference Year III Proceedings",
 chapter="147990",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze",
 year="2018",
 month="may",
 pages="61--66",
 publisher="Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze",
 type="conference paper"
}