Publication detail

Zapojení brněnských neziskových organizací do výuky marketingu

KAŇOVSKÁ, L. MRÁČEK, P.

Original Title

Zapojení brněnských neziskových organizací do výuky marketingu

Czech Title

Zapojení brněnských neziskových organizací do výuky marketingu

Language

cs

Original Abstract

Cílem příspěvku je nastínit spolupráci mezi brněnskými neziskovými organizacemi, jako je např. Hospic sv. Alžběty nebo Persefona, z. s., a Fakultou podnikatelskou z VUT v Brně ve výuce marketingu na bakalářském stupni studia. V dnešní době je nutné do výuky, a to nejen v marketingu, zapojovat co nejvíce informací z praktického chodu podniků, tak aby student získal reálný obraz skutečné dennodenní činnosti a lépe tak pochopil probíranou látku. Proto i studenti v rámci týmového projektu v hodinách marketingu zpracovávají aktuální marketingová zadání, která dané organizace zrovna řeší. Nicméně vzhledem často k dosti omezeným finančním a časovým možnostem organizací je pro ně mnohdy náročné toto skloubit s běžnou provozní činností. Proto se studenti snaží pomoci navrhnout možná řešení zadaného problému, nastínit finanční náklady a zkusit se na problematiku podívat z jiného pohledu. Spolupráce už probíhá 5. rokem a spokojenost je oboustranná.

Czech abstract

Cílem příspěvku je nastínit spolupráci mezi brněnskými neziskovými organizacemi, jako je např. Hospic sv. Alžběty nebo Persefona, z. s., a Fakultou podnikatelskou z VUT v Brně ve výuce marketingu na bakalářském stupni studia. V dnešní době je nutné do výuky, a to nejen v marketingu, zapojovat co nejvíce informací z praktického chodu podniků, tak aby student získal reálný obraz skutečné dennodenní činnosti a lépe tak pochopil probíranou látku. Proto i studenti v rámci týmového projektu v hodinách marketingu zpracovávají aktuální marketingová zadání, která dané organizace zrovna řeší. Nicméně vzhledem často k dosti omezeným finančním a časovým možnostem organizací je pro ně mnohdy náročné toto skloubit s běžnou provozní činností. Proto se studenti snaží pomoci navrhnout možná řešení zadaného problému, nastínit finanční náklady a zkusit se na problematiku podívat z jiného pohledu. Spolupráce už probíhá 5. rokem a spokojenost je oboustranná.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT147830,
 author="Lucie {Kaňovská} and Pavel {Mráček}",
 title="Zapojení brněnských neziskových organizací do výuky marketingu",
 annote="Cílem příspěvku je nastínit spolupráci mezi brněnskými neziskovými organizacemi, jako je např. Hospic sv. Alžběty nebo Persefona, z. s., a Fakultou podnikatelskou z VUT v Brně ve výuce marketingu na bakalářském stupni studia. V dnešní době je nutné do výuky, a to nejen v marketingu, zapojovat co nejvíce informací z praktického chodu podniků, tak aby student získal reálný obraz skutečné dennodenní činnosti a lépe tak pochopil probíranou látku. Proto i studenti v rámci týmového projektu v hodinách marketingu zpracovávají aktuální marketingová zadání, která dané organizace zrovna řeší. Nicméně vzhledem často k dosti omezeným finančním a časovým možnostem organizací je pro ně mnohdy náročné toto skloubit s běžnou provozní činností. Proto se studenti snaží pomoci navrhnout možná řešení zadaného problému, nastínit finanční náklady a zkusit se na problematiku podívat z jiného pohledu. Spolupráce už probíhá 5. rokem a spokojenost je oboustranná.",
 address="České Vysoké Učení Technické",
 booktitle="Albín Bráf International Scientific Conference Year 3",
 chapter="147830",
 howpublished="print",
 institution="České Vysoké Učení Technické",
 year="2018",
 month="may",
 pages="77--82",
 publisher="České Vysoké Učení Technické",
 type="conference paper"
}