Publication detail

Obecná syntaktická analýza založená na normálních formách gramatik

BIDLO, R.

Original Title

Obecná syntaktická analýza založená na normálních formách gramatik

Czech Title

Obecná syntaktická analýza založená na normálních formách gramatik

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá obecnou syntaktickou analýzou založenou na normálních formách bezkontextových gramatik. Jsou popsány dva algoritmy syntaktické analýzy založené na přístupech zdola-nahoru a shora-dolů s využitím silné Graibachové normální formy gramatiky. Oba jsou modifikovatelné i pro Chomského normální formu.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá obecnou syntaktickou analýzou založenou na normálních formách bezkontextových gramatik. Jsou popsány dva algoritmy syntaktické analýzy založené na přístupech zdola-nahoru a shora-dolů s využitím silné Graibachové normální formy gramatiky. Oba jsou modifikovatelné i pro Chomského normální formu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT14387,
  author="Radek {Bidlo}",
  title="Obecná syntaktická analýza založená na normálních formách gramatik",
  annote="Příspěvek se zabývá obecnou syntaktickou analýzou založenou na
normálních formách bezkontextových gramatik. Jsou popsány dva algoritmy
syntaktické analýzy založené na přístupech zdola-nahoru a shora-dolů s
využitím silné Graibachové normální formy gramatiky. Oba jsou
modifikovatelné i pro Chomského normální formu.
", address="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT", booktitle="Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 1", chapter="14387", institution="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT", year="2003", month="january", pages="164--166", publisher="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT", type="conference paper" }