Patent detail

Ventilační a vzduchotechnická zařízení, CoolTop – Design, systém dvou záchytných van

RUBINA, A. RUBINOVÁ, O. BLASINSKI, P. CIMBÁL, B. KROUPA, P.

Patent type

Industrial design

Abstract

Vnitřní jednotka určená pro vodní suché chlazení prostorů datových center. Jed-ná se o funkční zařízení vnitřní chladící jednotky CoolTop, která je určena pro vodní chlazení s napojením na zdroj chladu nebo jako volné chlazení (freecoo-ling) v kombinaci s venkovní adiabatickou jednotkou EcoCool. Jednotka je určena pro suché chlazení prostoru studené uličky, umístěna je nad rozvaděči IT technologie. Jednotka tvoří hranici mezi teplou a studenou uličkou. Jednotka dis-ponuje plynulým řízením průtoku vzduchu od 7.700 m3/h až do 11.000 m3/h a nominálním chladícím výkonem 37,5 až 46,9 kW suchého chladícího výkonu, při nízké tlakové ztrátě výměníku na straně vzduchu a vody (případně nemrz-noucí směsi) s teplotním spádem média tw = 10/15°C. V rámci bezpečnosti provozu datového centra byla vytvořena dvojice speciálních záchytných van, které ochrání zařízení při nepřepokládané kondenzaci vodní páry oběhového vzduchu na výměníku jednotky.

Keywords

vzduchotechnika, klimatizace, datová centra, chlazení, odvod tepelné záteže

Patent number

004020055-0001

Date of registration

08.06.2017

Date of expiry

08.06.2020

Owner

CONTEG, spol. s r.o. Vysoké učení technické v Brně

www

Documents