Patent detail

Jednospínačový měnič s transformátorem s eliminací vlivu rozptylové indukčnosti

MARTIŠ, J. VOREL, P. PROCHÁZKA, P. PAZDERA, I.

Patent type

Utility model

Abstract

Obsahem užitného vzoru je způsob zapojení primární silové části blokujícího nebo propustného měniče s transformátorem a jedním spínacím prvkem (tranzistorem). Zapojení umožňuje eliminaci napěťového překmitu při vypínání tranzistoru způsobeného rozptylovou indukčností transformátoru a také umožňuje bezztrátovou rekuperaci energie uložené v rozptylové indukčnosti zpět do stejnosměrného meziobvodu měniče. Toto opatření zvyšuje účinnost měniče a usnadňuje jeho použití pro vyšší výkony. Míra zvýšení účinnosti měniče záleží na velikosti rozptylové indukčnosti transformátoru (plynoucí z jeho návrhu) a na typu tlumicího článku použitého v původním zapojení.

Keywords

DC/DC měnič, propustný měnič s transformátorem, blokující měnič s transformátorem, rozptylová indukčnost

Patent number

30780

Date of registration

20.06.2017

Owner

TESLA BLATNÁ, a.s., Blatná, CZ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno střed, Veveří, CZ

Documents