Publication detail

Parametry ovlivňující povrchovou teplotu chladiče

VYTASIL, M.

Original Title

Parametry ovlivňující povrchovou teplotu chladiče

Czech Title

Parametry ovlivňující povrchovou teplotu chladiče

Language

cs

Original Abstract

Chladiče vzduchu jsou základními a kritickými prvky VZT systémů. Průběh změny stavu vzduchu vychází z hodnoty povrchové teploty chladiče. Stanovení této hodnoty je značně složité, obzvlášť v případě, že na výměníku dochází ke kondenzaci vodní páry. Pro potřeby praxe se zavedl předpoklad, že povrchová teplota odpovídá střední teplotě chladicí látky, resp. je rovna teplotě vypařování. Tento předpoklad ale vůbec neuvažuje konstrukci výměníku a teplotu chlazené látky. Článek poukazuje na různé možnosti stanovení povrchové teploty chladiče, vč. výsledných hodnot stanovených dle normy ARI 410 používané ve Spojených státech a zohledňuje parametry, které povrchovou teplotu ovlivňují. Tyto hodnoty srovnává s hodnotami běžně užívanými v praxi a poukazuje na velikost chyb, kterých se metodou užívanou v praxi můžeme dopustit zejména v oblastech s přísnými nároky na stav přívodního vzduchu.

Czech abstract

Chladiče vzduchu jsou základními a kritickými prvky VZT systémů. Průběh změny stavu vzduchu vychází z hodnoty povrchové teploty chladiče. Stanovení této hodnoty je značně složité, obzvlášť v případě, že na výměníku dochází ke kondenzaci vodní páry. Pro potřeby praxe se zavedl předpoklad, že povrchová teplota odpovídá střední teplotě chladicí látky, resp. je rovna teplotě vypařování. Tento předpoklad ale vůbec neuvažuje konstrukci výměníku a teplotu chlazené látky. Článek poukazuje na různé možnosti stanovení povrchové teploty chladiče, vč. výsledných hodnot stanovených dle normy ARI 410 používané ve Spojených státech a zohledňuje parametry, které povrchovou teplotu ovlivňují. Tyto hodnoty srovnává s hodnotami běžně užívanými v praxi a poukazuje na velikost chyb, kterých se metodou užívanou v praxi můžeme dopustit zejména v oblastech s přísnými nároky na stav přívodního vzduchu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT132589,
 author="Michal {Vytasil}",
 title="Parametry ovlivňující povrchovou teplotu chladiče",
 annote="Chladiče vzduchu jsou základními a kritickými prvky VZT systémů. Průběh změny stavu vzduchu vychází z hodnoty povrchové teploty chladiče. Stanovení této hodnoty je značně složité, obzvlášť v případě, že na výměníku dochází ke kondenzaci vodní páry. Pro potřeby praxe se zavedl předpoklad, že povrchová teplota odpovídá střední teplotě chladicí látky, resp. je rovna teplotě vypařování. Tento předpoklad ale vůbec neuvažuje konstrukci výměníku a teplotu chlazené látky. Článek poukazuje na různé možnosti stanovení povrchové teploty chladiče, vč. výsledných hodnot stanovených dle normy ARI 410 používané ve Spojených státech a zohledňuje parametry, které povrchovou teplotu ovlivňují. Tyto hodnoty srovnává s hodnotami běžně užívanými v praxi a poukazuje na velikost chyb, kterých se metodou užívanou v praxi můžeme dopustit zejména v oblastech s přísnými nároky na stav přívodního vzduchu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno",
 booktitle="Juniorstav 2017",
 chapter="132589",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno",
 year="2017",
 month="january",
 pages="1--8",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno",
 type="conference paper"
}