Publication detail

Aktivizmus vo verejnom priestore

LEITMANNOVÁ, A.

Original Title

Aktivizmus vo verejnom priestore

Language

sk

Original Abstract

Článok je venovaný téme aktivizmu vo verejnom priestore, ktorý narastá na popularite a stáva sa hnacou silou zmien smerujúcich ku skvalitňovaniu mestského prostredia a podnecuje diskusiu o ďalšom vývoji miest. Nielen architekti a urbanisti si uvedomujú limty a problémy, v ktorých sa súčasné mestá nachádzajú. Obyvatelia miest sa sami dožadujú kvalitnejšieho verejného priestoru a efektívnejšieho fungovania miest a investujú svoju energiu a potenciál do rôznych aktivít vedúcich k trvalo udržateľnému rozvoju. Tieto aktivity majúce rôzny charakter, dopad, trvanie, mierku a pod. je možné rozdeliť do skupín, ktoré sú popísané v tomto článku. Všetky však majú spoločný cieľ a to posunúť mestá smerom k trvalo udžateľnému rozvoju, zlepšiť kvalitu života v mestách, podporiť rozvoj komunít, ekologické spôsoby dopravy a zapájať obyvateľov do tvorby ich životného environmentu. Samosprávy si tiež uvedomujú potenciál a dôležitosť zapájania obyvateľov a odborníkov doplánovacích a rozhodovacích procesov. Participatívne plánovanie, ktoré možno považovať za proces zhora sa stáva aktívnom a stále viac rozšíreným nástrojom v územnom plánovaní.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT132040,
 author="Andrea {Leitmannová}",
 title="Aktivizmus vo verejnom priestore",
 annote="Článok je venovaný téme aktivizmu vo verejnom priestore, ktorý narastá na popularite a stáva sa hnacou silou zmien smerujúcich ku skvalitňovaniu mestského prostredia a podnecuje diskusiu o ďalšom vývoji miest. Nielen architekti a urbanisti si uvedomujú limty a problémy, v ktorých sa súčasné mestá nachádzajú. Obyvatelia miest sa sami dožadujú kvalitnejšieho verejného priestoru a efektívnejšieho fungovania miest a investujú svoju energiu a potenciál do rôznych aktivít vedúcich k trvalo udržateľnému rozvoju. Tieto aktivity majúce rôzny charakter, dopad, trvanie, mierku a pod. je možné rozdeliť do skupín, ktoré sú popísané v tomto článku. Všetky však majú spoločný cieľ a to posunúť mestá smerom k trvalo udžateľnému rozvoju, zlepšiť kvalitu života v mestách, podporiť rozvoj komunít, ekologické spôsoby dopravy a zapájať obyvateľov do tvorby ich životného environmentu. Samosprávy si tiež uvedomujú potenciál a dôležitosť zapájania obyvateľov a odborníkov doplánovacích a rozhodovacích procesov. Participatívne plánovanie, ktoré možno považovať za proces zhora sa stáva aktívnom a stále viac rozšíreným nástrojom v územnom plánovaní.",
 address="FA VUT v Brně",
 booktitle="URBANITY",
 chapter="132040",
 howpublished="print",
 institution="FA VUT v Brně",
 year="2016",
 month="december",
 pages="59--63",
 publisher="FA VUT v Brně",
 type="conference paper"
}