Publication detail

5+5 Stadterneuerung - obnova malých a středních měst v Dolním Rakousku a na jižní Moravě

HAVLIŠ, K.

Original Title

5+5 Stadterneuerung - obnova malých a středních měst v Dolním Rakousku a na jižní Moravě

Czech Title

5+5 Stadterneuerung - obnova malých a středních měst v Dolním Rakousku a na jižní Moravě

Language

cs

Original Abstract

Projekt se věnoval problémům rozvoje měst v reálném prostředí Dolního Rakouska a jižní Moravy. Smyslem bylo vysledovat rozdílnost nebo podobnost problematiky obnovy měst v obou regionech. Semestrální zadání na bakalářském stupni řešily dvojce studentů jedno moravské město a jedno rakouské město. Exkurze do pěti rakouských měst a přednáška profesora Hanuse na DU Krems zahálijy projekt. Desek hostujících letorů v rámci projektu přednášelo o středoevropském urbanismu a architektuře. Závěrečná mezinárodní workshop ve Znojmě se věnoval problematice hradebních měst. Projekt ověřil inovaci výuky urbanistického navrhování a nové postupy při hledání urbanní strategie obnovy měst. Výstupy jsou zhodnoceny v semestrálním kurzu Ústavu urbanismu.

Czech abstract

Projekt se věnoval problémům rozvoje měst v reálném prostředí Dolního Rakouska a jižní Moravy. Smyslem bylo vysledovat rozdílnost nebo podobnost problematiky obnovy měst v obou regionech. Semestrální zadání na bakalářském stupni řešily dvojce studentů jedno moravské město a jedno rakouské město. Exkurze do pěti rakouských měst a přednáška profesora Hanuse na DU Krems zahálijy projekt. Desek hostujících letorů v rámci projektu přednášelo o středoevropském urbanismu a architektuře. Závěrečná mezinárodní workshop ve Znojmě se věnoval problematice hradebních měst. Projekt ověřil inovaci výuky urbanistického navrhování a nové postupy při hledání urbanní strategie obnovy měst. Výstupy jsou zhodnoceny v semestrálním kurzu Ústavu urbanismu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT131919,
 author="Karel {Havliš}",
 title="5+5 Stadterneuerung - obnova malých a středních měst v Dolním Rakousku a na jižní Moravě",
 annote="Projekt se věnoval problémům rozvoje měst v reálném prostředí Dolního Rakouska a jižní Moravy. Smyslem bylo vysledovat rozdílnost nebo podobnost problematiky obnovy měst v obou regionech. Semestrální zadání na bakalářském stupni řešily dvojce studentů jedno moravské město a jedno rakouské město. Exkurze do pěti rakouských měst a přednáška profesora Hanuse na DU Krems zahálijy projekt. Desek hostujících letorů v rámci projektu přednášelo o středoevropském urbanismu a architektuře. Závěrečná mezinárodní workshop ve Znojmě se věnoval problematice hradebních měst. Projekt ověřil inovaci výuky urbanistického navrhování a nové postupy při hledání urbanní strategie obnovy měst. Výstupy jsou zhodnoceny v semestrálním kurzu Ústavu urbanismu.",
 address="FA VUT v Brně",
 booktitle="URBANITY",
 chapter="131919",
 howpublished="print",
 institution="FA VUT v Brně",
 year="2016",
 month="december",
 pages="12--16",
 publisher="FA VUT v Brně",
 type="conference paper"
}