Publication detail

Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016

PALACKÝ, J. DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. NOVÁK, J. KUBÍNOVÁ, Š. HORÁKOVÁ, E. JENČKOVÁ, B.

Original Title

Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016

Czech Title

Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016

Language

cs

Original Abstract

Přednáška se uskutečnila v rámci sympozia specifického výzkumu 2016 uspořádaného na FA VUT v Brně 2.12.2016. Obsahem prezentace byl popis mapování oblasti studentů, studentského života a absolventů od založení odboru architektury a pozemního stavitelství při České vysoké škole technické v Brně až po současnost. Byl prezentován průběh badatelské činnosti první etapy řešení výzkumného projektu a odkrytí oblastí dalšího studia.

Czech abstract

Přednáška se uskutečnila v rámci sympozia specifického výzkumu 2016 uspořádaného na FA VUT v Brně 2.12.2016. Obsahem prezentace byl popis mapování oblasti studentů, studentského života a absolventů od založení odboru architektury a pozemního stavitelství při České vysoké škole technické v Brně až po současnost. Byl prezentován průběh badatelské činnosti první etapy řešení výzkumného projektu a odkrytí oblastí dalšího studia.

Documents

BibTex


@misc{BUT130561,
 author="Jiří {Palacký} and Kateřina {Dokoupilová Pazderková} and Jakub {Novák} and Šárka {Kubínová} and Eva {Šimara} and Barbora {Jenčková}",
 title="Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016",
 annote="Přednáška se uskutečnila v rámci sympozia specifického výzkumu 2016 uspořádaného na FA VUT v Brně 2.12.2016. Obsahem prezentace byl popis mapování oblasti studentů, studentského života a absolventů od založení odboru architektury a pozemního stavitelství při České vysoké škole technické v Brně až po současnost. Byl prezentován průběh badatelské činnosti první etapy řešení výzkumného projektu a odkrytí oblastí dalšího studia.",
 address="Fakulta architektury VUT v Brně",
 chapter="130561",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Fakulta architektury VUT v Brně",
 year="2016",
 month="december",
 publisher="Fakulta architektury VUT v Brně",
 type="lecture"
}