Publication detail

Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů

VESELÝ, V. RAJMIC, P.

Original Title

Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů

Czech Title

Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů

Language

cs

Original Abstract

Látka je rozčleněna do sedmi kapitol s cílem podat ucelený výklad základů lineární funkcionální analýzy, který čtenáři umožní hlouběji pochopit matematickou podstatu a usnadnit tak následné studium podle aplikačního zaměření. Text je dále doplněn šesti přílohami, kde jsou některé vybrané partie podrobněji rozvedeny a případně ilustrovány vybranými aplikačními příklady pocházejícími převážně z oblasti číslicového zpracování signálů.

Czech abstract

Látka je rozčleněna do sedmi kapitol s cílem podat ucelený výklad základů lineární funkcionální analýzy, který čtenáři umožní hlouběji pochopit matematickou podstatu a usnadnit tak následné studium podle aplikačního zaměření. Text je dále doplněn šesti přílohami, kde jsou některé vybrané partie podrobněji rozvedeny a případně ilustrovány vybranými aplikačními příklady pocházejícími převážně z oblasti číslicového zpracování signálů.

Full text in the Digital Library

Documents

BibTex


@misc{BUT114593,
 author="Vítězslav {Veselý} and Pavel {Rajmic}",
 title="Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů",
 annote="Látka je rozčleněna do sedmi kapitol s cílem podat ucelený výklad základů lineární funkcionální analýzy, který čtenáři umožní hlouběji pochopit matematickou podstatu a usnadnit tak následné studium podle aplikačního zaměření. Text je dále doplněn šesti přílohami, kde jsou některé vybrané partie podrobněji rozvedeny a případně ilustrovány vybranými aplikačními příklady pocházejícími převážně z oblasti číslicového zpracování signálů.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="114593",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2015",
 month="january",
 pages="1--164",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="course reader"
}