Product detail

Benchmarková výustka

PECH, O. ZÁVODNÍK, M. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Benchmarková automobilová výustka slouží k testování různých tvarů a počtu lamel, u nichž je možné také měnit jejich pořadí (1. Horizontální, 2. Vertikální nebo 1. Vertikální, 2. Horizontální) a v neposlední řadě i jejich natočení. Dále je možné použít různé tvary přívodních kanálů (rovný, s kolenem, s kolenem + usměrňovací lopatky) a uzavíracích klapek (jedna větší nebo dvě menší motýlkové klapky). Vliv těchto změn je možné hodnotit pomocí vizualizace výstupního proudu kouřovou metodou, dále měřit pole rychlostí a turbulencí pomocí CTA a měřit aeroakustiku jednotlivých variant.

Keywords

Automobilová výustka, větrání

Create date

26.01.2015

Location

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 616 69 místnost C3/213c

www

Documents