Product detail

Systém pro funkční zkoušky palivové trysky

JEDELSKÝ, J. ZAREMBA, M. MALÝ, M. ĎURDINA, L. JÍCHA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zkušební přípravek je určen pro zkoušení malých tlakových vířivých trysek (TVT). Zkušební zařízení je navrženo tak, aby umožnilo provoz tlakové palivové trysky s obtokem (TVT, TVTsO) s regulací a měřením provozních parametrů. Důraz byl kladen na snadnou implementaci jednotlivých prvků pro instalaci trysky, možnost budoucího upgrade. Návrh přípravku vychází ze zkušeností s testováním trysek a respektuje základní zásady týkající se bezpečnosti (rozstřik paliva, elektrické přípojky apod.) a ergonomie a prostorového uspořádání se snadným přístupem k montážním a regulačním celkům.

Keywords

Zkušební přípravek, zkoušení trysek, tlaková vířivá tryska, regulace a měření

Create date

14.02.2014

Location

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213d

www

Documents